Jesteś tutaj: HomeElektronika i TelekomunikacjaPracownie komputerowe

Pracownie komputerowe

Na potrzeby kształcenia na kierunku ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA zorganizowano 3 pracownie komputerowe.
Każda z pracowni wyposażona jest w 16 indywidualnych stanowisk dydaktycznych. Indywidualne studenckie zestawy komputerowe są połączone ze sobą i dodatkowo mają dostęp do Internetu. Na komputerach zainstalowano pakiety oprogramowania biurowego Microsoft Office oraz inżynierskie oprogramowanie specjalistyczne typu AUTOCAD, MATLAB, DELPHI.

W pracowniach komputerowych realizowane są zajęcia z przedmiotów:
- technologia informacyjna
- metodyka i technika programowania
- wybrane języki programowania wysokiego poziomu
- technika obliczeniowa i symulacyjna
- przetwarzanie sygnałów

Zestawy komputerowe w pracowniach komputerowych wykorzystywane są także do prowadzenia zajęć z sieci komputerowych i technik bezprzewodowych.

komp1

stopkadol 1110