Jesteś tutaj: HomeEkonomia i zarządzanieNOWATORSKA FORMA ZALICZENIA ĆWICZEŃ

NOWATORSKA FORMA ZALICZENIA ĆWICZEŃ

Zaliczenie ćwiczeń z przedmiotów „Zarządzanie strategiczne” oraz „Podstawy marketingu”
19 stycznia 2020 roku Studenci studiów niestacjonarnych I i II roku kierunku Ekonomia na Wydziale Inżynierii i Ekonomii Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie przystąpili do zaliczenia ćwiczeń prowadzonych przez mgr Grzegorza Trojanowskiego.
W semestrze zimowym Studenci II roku w ramach przedmiotu „Zarządzanie strategiczne” przygotowywali strategie działania dwóch firm, które hipotetycznie zostały powołane do życia. Pierwsza z nich to przedsiębiorstwo z branży budowlanej, mające swoją siedzibę w Ciechanowie o nazwie EKO-BUD. Druga to firma z Mediolanu, działającą w branży modowej o nazwie TOP MODELS MILANO.
Na spotkaniu zaliczeniowym Studenci wcielili się w rolę kadry menadżerskiej tych firm i na 19 stycznia br. zwołali konferencję prasową, na której przedstawili opracowane w ramach zajęć, strategie działania na najbliższe lata.
Oprócz zaproszonych przedstawicieli mediów, współpracowników w/w firm, na spotkanie przybyli przedstawiciele Wydziału Inżynierii i Ekonomii:
Prodziekan – mgr inż. Barbara Jank oraz Wykładowca - mgr Ewa Sokolnicka.  
Dzięki olbrzymiemu zaangażowaniu i profesjonalnemu podejściu Studentów mogliśmy przenieść się w niemal realny świat biznesu reprezentowany przez dwie jakże różne firmy.  Sprzyjały temu nie tylko wspaniale przeprowadzone - w oparciu o prezentacje multimedialne (w załącznikach) - wystąpienia Studentów a także przygotowane rekwizyty oraz inna oprawa. Byliśmy też świadkami krótkiego pokazu mody, prezentującego najnowsze kolekcje rodem z Włoch. Po prezentacji strategii menadżerowie reprezentujący w/w firmy odpowiadali na liczne pytania Studentów, którzy wcielili się w rolę przedstawicieli mediów i innych gości zaproszonych na to ważne spotkanie.
W podobnej konwencji przebiegało również spotkanie zaliczeniowe z ćwiczeń „Podstawy marketingu” Studentów I roku studiów niestacjonarnych kierunku Ekonomia.
Studenci w ramach tych zajęć przygotowali plany marketingowe. Na spotkaniu zaliczeniowym „ubierając się w skórę” Specjalistów do spraw marketingu prezentowali plany marketingowe (w załącznikach) dwóch przedsiębiorstw: - działającego w branży kosmetycznej – Bio Cosmetics Company oraz w branży elektronicznej Eco New Phone Company.
Plany te były efektem pracy zespołowej Studentów. Były bardzo realistyczne i zawierały wszystkie elementy profesjonalnie przygotowanych, nowoczesnych planów marketingowych.
Na zakończenie spotkań podsumowanie wygłosili Prodziekan – mgr inż. Barbara Jank i Wykładowca – Ewa Sokolnicka, podkreślając, bardzo wysoki poziom prac zaliczeniowych oraz profesjonale przedstawienie efektów uczenia się osiągniętych na zajęciach. Ponadto podkreśliły, że zdobyte w ramach zajęć umiejętności będą bardzo przydatne w pracy zawodowej Studentów uczestniczących w tych zajęciach. Gratulacjom i podziękowaniom nie było końca.

Do pobrania:
1. Plan Marketingowy Bio-Cosmetics.
2. Plan marketingowy ENP-Company.
3. Strategia EkoBud Ciechanów.
4. Strategia Top Models Milano.

stopkadol