KONSULTACJE WYDZIAŁOWE.

ZAKŁAD EKONOMII i ZARZĄDZANIA

TERMINY KONSULTACJI

Semestr letni 2021/2022

konsultacje ekonomia