Jesteś tutaj: HomeEkonomia i zarządzanieKoło naukowe

Koło naukowe Ekonomii

KOŁO NAUKOWE EKONOMII

 

W Zakładzie Ekonomii i Zarządzania funkcjonuje Koło Naukowe Ekonomii.

 

Celem działalności Koła jest:

 • pogłębianie wiedzy z zakresu ekonomii;
 • rozwijanie umiejętności tworzenia warsztatu badawczego;
 • wyrabianie umiejętności samodzielnej i twórczej pracy indywidualnej i zbiorowej;
 • reprezentowanie Wydziału Inżynierii i Ekonomii wewnątrz i na zewnątrz Uczelni;
 • realizacja projektów badawczych na rzecz PUZ im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • współpraca z otoczeniem gospodarczym, innymi organizacjami studenckimi, instytucjami i towarzystwami naukowymi.

 

Cele realizowane są poprzez:

 • rozwijanie wiedzy z zakresu ekonomii;
 • projektowanie i przeprowadzenie badań naukowych, pisanie artykułów naukowych oraz rozpowszechnianie ich wśród studentów,
 • czynne uczestnictwo w konferencjach, seminariach, warsztatach badawczych;
 • integrację wiedzy ekonomicznej z innymi dyscyplinami nauki;
 • prowadzenie badań naukowych w zakresie wyznaczonym problematyką Koła;

 

Formy działalności Koła:

 • badania naukowe;
 • sesje naukowe;
 • seminaria wewnętrzne oraz z zaproszonymi Gośćmi ;
 • wyjazdy integracyjne studentów i warsztaty naukowe;
 • współpraca z innymi organizacjami i kołami naukowymi w kraju i za granicą;
 • wyjazdy na konferencje naukowe i targi kół naukowych.

 

Udział w pracach Koła:

 • uczy współpracy i podejmowania odpowiedzialności;
 • uczy tolerancji i szacunku dla innych punktów widzenia;
 • ułatwia wejście na rynek pracy poprzez naukę pracy w zespole, radzenia sobie w stresujących sytuacjach oraz efektywnego zarządzania własnym czasem.

 

Koło Naukowe Ekonomii włącza się w wydarzenia organizowane na uczelni i w mieście, takie jak:

 • Dzień otwarty w PUZ im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie;
 • cykliczna wydziałowa konferencja naukowa;
 • ·Seminarium Kół Naukowych organizowane na Uczelni;
 • ·współpraca z Parkiem Nauki w Ciechanowie – z Klubem Młodego Odkrywcy - członkowie Koła prowadzą zajęcia (w formie zabawowej) z dziećmi w wieku przedszkolnym w zakresie szeroko pojętej edukacji ekonomicznej (m.in. „skąd się biorą pieniądze”, „co to jest handel wymienny”, „co to jest bank; inwestycje itp.”);

 

Opiekun Koła Naukowego Ekonomii: dr Anna Schulz

Zarząd Koła Naukowego Ekonomii:

 • Przewodniczący Koła: Roksana Nałęcz
 • Zastępca: Maciej Szymański
 • Sekretarz: Angelika Mikołajczyk

stopkadol