KADRA ZAKŁADU EKONOMII I ZARZĄDZANIA

 

 1. dr Katarzyna Szymańska - starszy wykładowca - Kierownik Zakładu
 2. dr Elżbieta Gąsiorowska - docent PUZ w Ciechanowie
 3. dr hab. Paweł Roman - profesor PUZ w Ciechanowie
 4. dr Kamil Borowski - starszy wykładowca
 5. dr Izabela Klepacka – Dunajko – starszy wykładowca
 6. dr inż. Paulina Kramarz - starszy wykładowca
 7. dr Ewa Listopadzka - starszy wykładowca
 8. dr inż. Małgorzata Niestępska- starszy wykładowca
 9. dr Anna Schulz - starszy wykładowca
 10. dr Janusz Wiśniewski - starszy wykładowca
 11. mgr Barbara Kornatowska - wykładowca
 12. mgr Hanna Dworecka - wykładowca
 13. mgr Urszula Krysiak - wykładowca
 14. mgr Alicja Olszewska - wykładowca
 15. mgr Mariola Rzymkowska - wykładowca
 16. dr Agnieszka Mikołajczak – lektor