Dla pracownika

Spotkania P. Rektora z pracownikami administracyjnymi Uczelni.

W miesiącu maju zamierzam odbyć spotkania z pracownikami administracji Uczelni uwzględniając poniższą tematykę.

Tematyka spotkań:

  1. Prezentacja przydzielonych i realizowanych zadań na poszczególnych stanowiskach.
  2. Współdziałanie jednostki z innymi jednostkami organizacyjnymi w ramach Uczelni.
  3. Działania zmierzające do podniesienia efektywności pracy w ramach jednostki organizacyjnej.

O terminach spotkań będą poinformowani kierownicy poszczególnych jednostek organizacyjnych.


Informacja o wyborze instytucji PPK


 W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi technicznych aspektów zamieszczania materiałów dydaktycznych na platformie Moodle przygotowaliśmy dla Państwa krótką instrukcję. Zachęcamy do uważnego jej prześledzenia.

Instrukcja korzystania z platformy Moodle Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie

Zespół IT


KOMUNIKAT

Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie.

w sprawie obowiązku potwierdzenia przez właściciela numerów ORCID w systemach POL-on i PBN poprzez indywidualne konta użytkowników w systemie PBN.

 

INFORMACJA

Szanowni Państwo wykładowcy!

Bardzo proszę dokonać wyboru literatury z wykazu IBUK Libra. Analizując wykaz należy zwrócić uwagę czy wybrane pozycje znajdują się już w zbiorach naszej biblioteki i wówczas nie należy ich powielać. Proszę wybrać te pozycje książkowe, które będą polecane studentom a nie te ,które mogą się znaleźć w bibliotece, zaznaczenie wszystkich pozycji na dany temat jest niemożliwe do zrealizowania ze względu na duży koszt( opłata za IBUK wynosi tyle ile za wersję papierową książki). W związku z tym proszę o rozważną analizę i dokonanie wyborów z uwzględnieniem tej literatury, która będzie polecana studentom. Termin przesyłania wykazów na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. upływa 15 września 2020 r. Maksymalna ilość tytułów to 5.

Z poważaniem
Dorota Rejniak-Kmita
Dyrektor Biblioteki Uczelnianej

Ważny Komunikat Działu Spraw Osobowych
w sprawie Pracowniczych Planów Kapitałowych

Pracownicze Plany Kapitałowe to dobrowolny system długoterminowego oszczędzania, w którym gromadzone są prywatne oszczędności. Możliwość przystąpienia do niego musi zostać zapewniona przez każdego pracodawcę (poza wyjątkami określonymi w art. 13 ust. 1 oraz art. 133 ust. 1 ustawy o PPK) zatrudniającego co najmniej jednego pracownika, który podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.

Dla każdego pracownika zostanie utworzony indywidualny rachunek PPK. Obowiązek ten spoczywa na pracodawcy, działającego we współpracy z wybraną instytucją finansową. Co miesiąc na rachunek ten będą trafiać wpłaty pracownika i pracodawcy. Państwo zaś przekaże jednorazową wpłatę powitalną i dopłaty roczne.

Pracownik może w dowolnym momencie zrezygnować z udziału w programie. Oszczędności zebrane na rachunkach PPK będą stanowiły w pełni prywatny i dziedziczony kapitał finansowy pracownika.

Zmiany wynikające z ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych będą wprowadzane etapami. Pracodawcy w Polsce – zgodnie z obowiązującymi ich terminami – będą zobowiązani do podpisania w imieniu pracowników umowy o prowadzenie PPK z wybraną instytucją finansową. Aby rozpocząć oszczędzanie, pracownik nie musi wykonywać żadnych czynności. Do programu zostanie automatycznie zapisana każda osoba zatrudniona, która ukończyła 18 lat, a nie ukończyła 55 roku życia i nie zgłosiła rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK.

Oszczędności pracownika budowane w ramach PPK będą pochodzić z trzech źródeł: od pracownika, pracodawcy oraz od państwa.

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to prosty i atrakcyjny program długoterminowego oszczędzania na cele emerytalne tworzony i współfinansowany przez pracowników, pracodawców i państwo. Skierowany jest do ok. 11,5 min Polaków, pracujących zawodowo i podlegających obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym, czyli zarówno do tych na etacie, jak i zatrudnionych np. na umowę-zlecenie.

W PPK co miesiąc od 2 do 4% pensji pracownika brutto będzie przekazywane na prywatny rachunek PPK, do którego pracodawca dołoży swoją część - od 1,5% do 4% wynagrodzenia brutto. Jeśli pracownik nie zrezygnuje z oszczędzania, otrzyma od Państwa wpłatę powitalną (250 zł) oraz dopłaty roczne (240 zł).

Zgromadzone środki są prywatne, podlegają dziedziczeniu, a zgromadzonym kapitałem zarządzają instytucje finansowe spełniające rygorystyczne kryteria. Przez cały czas uczestnicy mają również wgląd do stanu swojego konta PPK.
Środki z PPK można wycofać w każdej chwili, ale najkorzystniej jest poczekać do 60 roku życia. Wtedy wypłacając je w minimum 120 comiesięcznych ratach (10 lat) nie trzeba płacić podatku od zysków kapitałowych.

Program rusza 1 lipca 2019 roku. Najpierw dołączą do niego firmy zatrudniające co najmniej 250 osób. Te zatrudniające minimum 50 pracowników dołączą do PPK od stycznia 2020 roku, a co najmniej 20 osób - od lipca 2020 roku. Pozostałe firmy i jednostki sektora finansów publicznych wejdą do programu od 1 stycznia 2021 roku.

Więcej informacji na temat systemu PPK i korzyści z uczestnictwa w nim można znaleźć na: https://www.mojeppk.pl


SZANOWNI WYKŁADOWCY 

Dyrektor Biblioteki Uczelnianej zwraca się z prośbą do Wykładowców o przygotowanie pisemnego wykazu literatury do wykładanego przedmiotu po wcześniejszym zapoznaniu się z już istniejącymi zasobami bibliotecznymi pod adresem: bu.pwszciechanow.edu.pl:8080.

Wykazy te będą podstawą zakupu książek dla studentów do naszej biblioteki.

 Wykazy proszę przekazać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub złożyć we właściwym dziekanacie

Dyrektor Biblioteki Uczelnianej
mgr Dorota Rejniak-Kmita


Zarządzenie nr 2/2016
Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie
z dnia 15 stycznia 2016 r.
w sprawie obowiązków informacyjnych spoczywających na zleceniobiorcach od dnia 1 stycznia 2016 r.


Zasady dostępu do pracowniczego parkingu przy ul. Narutowicza 9

Parking na terenie PWSZ w Ciechanowie przy ul. Narutowicza 9 przeznaczony jest wyłącznie dla pracowników dydaktycznych i administracyjnych, otwierany i zamykany przy użyciu szlabanu. 

Wjazd na teren znajduje się przy ul. Narutowicza i odbywa się za pomocą indywidualnego kodu dostępu lub domofonu, natomiast wyjazd przy ul. Głowackiego za pomocą przycisku.
Indywidualne kody dostępu zostaną przekazane części pracownikom za pomocą wydruku lub telefonicznie przez jednostkę organizacyjną.
Domofon znajdujący się na słupku ogrodzeniowym przy ul Narutowicza obsługiwany jest przez pracownika szatni. Bazą danych o kodach dysponuje Andrzej Polens, u którego można uzyskać indywidualny kod dostępu. W wyżej wymienionej sprawie proszę o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 673 75 78 wew. 2151 lub e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .
System wjazdowy zacznie obowiązywać od 01. 01. 2015r. Parkowanie powinno odbywać się  tylko na wyznaczonych miejscach, przodem pojazdu do ściany budynku.

Proszę o nieupublicznianie indywidualnego kodu dostępu.