Regulamin wypożyczeń oraz korzystania ze sprzętu dla studentów z niepełnosprawnością

Utworzono: środa, 23, czerwiec 2021

Zarządzenie nr 27/ 2021 Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie z dnia 11 maja 2021 roku
w sprawie utworzenia wypożyczalni sprzętu dla studentów z niepełnosprawnością oraz wprowadzenia "Regulaminu wypożyczeń oraz korzystania ze sprzętu dla studentów z niepełnosprawnością w Pańśtwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie"

REGULAMIN