covid 1 4 biuletyn1  20latwsparcie

Ciechanowska Uczelnia - miejsce przyjazne do studiowania!

Ciechanowska Uczelnia to miejsce przyjazne do studiowania! Doświadczona, wspierająca studentów kadra dydaktyczna, nowoczesne, dobrze wyposażone pracownie, laboratoria, sale dydaktyczne, Dom Studenta, możliwość korzystania z hali sportowej, basenu, siłowni, Klubu Studenta - to wszystko zachęca do studiowania.
Państwa Uczelnia Zawodowa w Ciechanowie to jedyna w naszym regionie uczelnia publiczna oferująca bezpłatne studia stacjonarne. Oferta uczelni obejmuje dwanaście kierunków kształcenia, w tym również studia magisterskie i podyplomowe.
PUZ wspiera ambitnych, młodych ludzi, którym nie brakuje zapału i ciekawości. Studentów osiągających sukcesy naukowe, artystyczne i sportowe Rektor nagradza wysokimi stypendiami. Uczelnia posiada bardzo dobrze rozwinięty system pomocy materialnej pozwalający studiować studentom którzy założyli własne rodziny, studentom z niepełnosprawnościami, jak również studentom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej.
Wszystkim studentom w nowym roku akademickim życzymy zadowolenia z wybranego kierunku studiów i satysfakcji ze zdobywania wiedzy.

Zakres działań uczelni służący wspieraniu studentów niepełnosprawnych

 • szkolenia umożliwiające orientację przestrzenną na terenie uczelni studentom z niepełnosprawnością,
 • wykonane podjazdy na Uczelni i w Domu Studenta,
 • zakup wyposażenia do uczelnianej wypożyczalni sprzętu dla osób niepełnosprawnych,
 • zakup sprzętu i urządzeń specjalistycznych wspomagających proces dydaktyczny, np. specjalistyczne oprogramowanie komputerowe, rzutniki do wyświetlania tekstu wykładu,
 • przystosowanie Biblioteki Uczelnianej dla potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • zakup literatury specjalistycznej i naukowej, z której mogą korzystać niepełnosprawni studenci i doktoranci,
 • stypendia oraz inne świadczenia dla osób niepełnosprawnych,
 • udostępnianie tłumaczy języka migowego według potrzeb studentów niepełnosprawnych,
 • zatrudnianie osobistego asystenta osoby niepełnosprawnej,
 • pokoje w Domu Studenta przygotowane pod potrzeby typu niepełnosprawności,
 • powołanie osoby koordynującej potrzeby studentów niepełnosprawnych.

REGULAMIN WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

stopkadol 1110