Jesteś tutaj: Home                                        Zakres działań uczelni służący wspieraniu studentów niepełnosprawnych

nvda 1

Zakres działań uczelni służący wspieraniu studentów niepełnosprawnych

 • szkolenia umożliwiające orientację przestrzenną na terenie uczelni studentom z niepełnosprawnością,
 • wykonane podjazdy na Uczelni i w Domu Studenta,
 • zakup wyposażenia do uczelnianej wypożyczalni sprzętu dla osób niepełnosprawnych,
 • zakup sprzętu i urządzeń specjalistycznych wspomagających proces dydaktyczny, np. specjalistyczne oprogramowanie komputerowe, rzutniki do wyświetlania tekstu wykładu,
 • przystosowanie Biblioteki Uczelnianej dla potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • zakup literatury specjalistycznej i naukowej, z której mogą korzystać niepełnosprawni studenci i doktoranci,
 • stypendia oraz inne świadczenia dla osób niepełnosprawnych,
 • udostępnianie tłumaczy języka migowego według potrzeb studentów niepełnosprawnych,
 • zatrudnianie osobistego asystenta osoby niepełnosprawnej,
 • pokoje w Domu Studenta przygotowane pod potrzeby typu niepełnosprawności,
 • powołanie osoby koordynującej potrzeby studentów niepełnosprawnych.

REGULAMIN WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

stopkadol 1110