Jesteś tutaj: HomeCELE USZJK

CELE USZJK

Głównym celem USZJK jest stymulowanie doskonalenia jakości kształcenia i osiągnięcie wysokiej kultury jakości, w szczególności:

  1. stałe monitorowanie, a w następstwie podejmowanie działań zmierzających do podnoszenia jakości kształcenia w Uczelni;
  2. systematyczna i całościowa ocena efektów uczenia się;
  3. podnoszenie rangi nauczania i wspieranie innowacyjności w pracy dydaktycznej;
  4. tworzenie jednoznacznych procedur oceny organizacji i warunków kształcenia;
  5. zwiększenie mobilności studentów w kraju i za granicą, a tym samym zwiększenie szans absolwentów Uczelni na rynku pracy;
  6. informowanie społeczeństwa, a szczególnie kandydatów na studia, pracodawców oraz administrację państwową i samorządową;
  7. dbałość o atrakcyjność i konkurencyjność oferty edukacyjnej proponowanej przez Uczelnię z uwzględnieniem aktualnych potrzeb na rynku pracy;
  8. podejmowanie działań na rzecz odpowiedzialności społecznej Uczelni;
  9. budowanie etosu nauczyciela akademickiego.

stopkadol 1110