VII Akademickie Targi Pracy- Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie

DSC 01146 grudnia 2019 roku po raz kolejny odbyły się w naszej Uczelni Akademickie Targi Pracy.  To już siódma edycja tego wydarzenia zorganizowanego przez Biuro Karier "Partner" Państwowej Uczelni Zawodowej w Ciechanowie, ciechanowską filię Wojewódzkiego Urząd Pracy w Warszawie. Tegoroczne targi odbyły się pod hasłem „Od praktyki podczas studiów do zatrudnienia”. Adresatami targów byli studenci i młodzież ciechanowskich szkół średnich. Targi miały charakter spotkania młodzieży z pracodawcami i instytucjami rynku pracy. Otwarcia VII Akademickich Targów Pracy dokonali Prorektor Grzegorz Koc i Dyrektor WUP Jakub Gwoździk, którzy powitał gości i licznie zgromadzoną młodzież. Prowadzący spotkanie Iwona Szwejkowska i Wiesław Wernik, krótko przypomnieli historię i tematykę dotychczasowych ATP i przedstawili firmy i instytucje biorące udział w tegorocznych targach. W trakcie spotkania głos zabrali Pan Mariusz Mańkowski z firmy „Agencja Interaktywna Manley” i studenci którzy odbywali w tej firmie praktyki. Właściciel firmy oraz studenci w bardzo interesujący sposób przedstawili znaczenie praktyk i to, jak wiele korzyści osiągają obydwie strony dzięki właściwie zrealizowanym praktykom zawodowym.

Po spotkaniu w auli PWSZ uczestnicy przenieśli się do strefy doradczej i wystawienniczej, gdzie kontynuowano rozmowy i prowadzono wymianę doświadczeń.

Do odwiedzenia stoisk zapraszali:

 1. Santander Bank
 2. Carlsberg Polska
 3. Sofidel Poland
 4. LUBAZ Sp. z o.o.
 5. Bell Polska Sp. z o.o.
 6. Komenda Powiatowa Policji
 7. Wojska Obrony Terytorialnej
 8. Nadwiślański Oddział Straży Granicznej
 9. Bank Spółdzielczy w Płońsku
 10. Grupa Cedrob
 11. T4B Ciechanów
 12. LG Mława
 13. Agencja Interaktywna MANLEY
 14. Metaltech
 15. Wojskowa Komenda Uzupełnień
 16. Salon optyczny  
 1. Warsztat Terapii Zajęciowej w Ciechanowie z kiermaszem ozdób choinkowych.

Instytucje rynku pracy:

 1. Wojewódzki Urząd Pracy
 2. Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP
 3. PUP Ciechanów
 4. PUP Mława
 5. PUP Płońsk

 

W targach uczestniczyła młodzież ostatnich klas szkół średnich: ZS nr 1, ZS nr 2, ZS nr 3, ZST, ZPSM oraz studenci Państwowej Uczelni Zawodowej w Ciechanowie.                  
VII Akademickie Targi Pracy po raz kolejny okazały się udanym wydarzeniem integrującym uczelnię, pracodawców i instytucje rynku pracy. Były okazją do nawiązania nowych kontaktów i rozpoczęcia owocnej współpracy.