Informacja Biura Karier „Partner”

W odpowiedzi na zgłoszenie Biura Karier „Partner” Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie Urząd Statystyczny w Warszawie – Oddział Ciechanów przeprowadzi zajęcia edukacyjne pt „Zasoby informacyjne statystyki publicznej” oraz „Bank Danych Lokalnych”. Zajęcia są skierowane do studentów i będą przeprowadzone w siedzibie Uczelni.

Gdzie znaleźć informacje potrzebne do pracy semestralnej, pracy licencjackiej czy pracy inżynierskiej? Czy korzystanie z baz danych statystyki publicznej jest odpłatne? Co to jest tajemnica statystyczna? Ile osób mieszka w Pruszkowie? Ile kobiet przypada na 100 mężczyzn w Warszawie? Czy więcej bibliotek jest w Ostrołęce czy w Grodzisku Mazowieckim? Jakie były w ostatnich pięciu latach wydatki na ochronę środowiska w powiecie radomskim? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań można znaleźć w Banku Danych Lokalnych - wszechstronnej bazie danych wyposażonej w pomocne narzędzia do zestawiania informacji. Po zakończonych zajęciach studenci będą potrafili zlokalizować odpowiednie źródła informacji statystycznych oraz właściwe bazy danych potrzebne do pracy naukowej. Zajęcia poprowadzi pani Wioletta Kowalska - Urząd Statystyczny Ciechanów.  
Planowany program spotkań.

W dniu 2019-11-08 (piątek)

 Zajęcia pt. Zasoby informacyjne statystyki publicznej

Rok III semestr V – 90 minut – ok. 15 studentów

Zajęcia pt. Bank Danych Lokalnych

Rok III semestr V – 90 minut – ok. 15 studentów

W dniu 2019-11-13 (środa) 

Zajęcia pt. Zasoby informacyjne statystyki publicznej

Rok III semestr V – 90 minut – ok. 15 studentów

Zajęcia pt. Bank Danych Lokalnych

Rok III semestr V – 90 minut – ok. 15 studentów

 W dniu 2019-11-22 (piątek)

Zajęcia pt. Warsztaty komputerowe STRATEG – wskaźniki rozwoju zrównoważonego (zajęcia w ramach 21.edycji Tygodnia Edukacji Globalnej) Rok III semestr V – 90 minut – ok. 30 studentów

Zapraszamy kolejne grupy do zgłaszania się na zajęcia – Biuro Karier „Partner” pokój 214.