VI Akademickie Targi Pracy PWSZ Ciechanów - 6 grudnia 2018 r.

6 grudnia 2018 roku po raz kolejny odbyły się w naszej Uczelni Akademickie Targi Pracy. To już szósta edycja tego wydarzenia zorganizowanego przez Biuro Karier "Partner" Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie, ciechanowską filię Wojewódzkiego Urząd Pracy w Warszawie oraz Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Ciechanowie. W tym roku targi odbyły się pod hasłem „Prawo pracy u progu kariery”. Wspólnie podjęliśmy inicjatywę polegającą na dostarczeniu kompleksowej wiedzy, doświadczeń oraz procedur, które pomogą młodzieży w przyszłości świadomie poruszać się na rynku pracy i podejmować legalne zatrudnienie. Adresatami targów byli studenci i młodzież ciechanowskich szkół średnich. Targi miały charakter spotkania młodzieży z pracodawcami i instytucjami rynku pracy. Otwarcia VI Akademickich Targów Pracy dokonali Prorektor Grzegorz Koc i Dyrektor WUP Jakub Gwoździk, którzy powitał gości i licznie zgromadzoną młodzież.

W strefie prezentacji wystąpili:

 1. Marta Małecka - Państwowa Inspekcja Pracy - „Prawo pracy u progu kariery”
 2. Beata Zielińska - Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży, OHP Ciechanów - „Kompetencje cenione na rynku pracy”
 3. Małgorzata Saganek i Igor Grzymkowski - Izba Administracji Skarbowej - „Hazard, nie dziękuję”

Po spotkaniu w auli PWSZ uczestnicy przenieśli się do strefy doradczej i wystawienniczej, gdzie kontynuowano rozmowy i prowadzono wymianę doświadczeń.

Do odwiedzenia stoisk zapraszali:

 1. Akademickie Biuro Karier „Partner” PWSZ w Ciechanowie
 2. Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Filia w Ciechanowie
 3. Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie
 4. Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Ciechanowie (Ochotnicze Hufce Pracy)
 5. Państwowa Inspekcja Pracy
 6. Urząd Statystyczny w Warszawie Oddział w Ciechanowie
 7. Warsztat Terapii Zajęciowej w Ciechanowie
 8. V Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej
 9. Metaltech-Piasecki Sp. J.
 10. Skoda Jarzyński - Auto Serwis Sp. z o.o.
 11. Komenda Powiatowa Policji w Ciechanowie
 12. Urząd Skarbowy wraz z Izbą Administracji Skarbowej
 13. Wojskowa Komenda Uzupełnień
 14. Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 15. Firma Lubas
 16. Firma Sofidel

W targach uczestniczyła młodzież ostatnich klas szkół średnich: ZS nr 1, ZS nr 2, ZS nr 3, I LO, ZST, Zespołu Policealnych Szkół Medycznych oraz studenci PWSZ.
VI Akademickie Targi Pracy po raz kolejny okazały się udanym wydarzeniem integrującym uczelnię, pracodawców i instytucje rynku pracy. Były okazją do poznania tematyki związanej z prawem pracy, nawiązania nowych kontaktów i rozpoczęcia owocnej współpracy.