BIURO PROJEKTU

REALIZATOR PROJEKTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W CIECHANOWIE
ul. Narutowicza 9, 06-400 Ciechanów
tel. 23 672 20 50
pwszciechanow.edu.pl

KADRA PROJEKTU

mgr Małgorzata Zagroba - Koordynator Projektu
WOZiNH PWSZ w Ciechanowie
ul. Woj. Polskiego 51, 06-400 Ciechanów
tel. 23 672 22 13

dr Ewa Wiśniewska - Sekretarz Projektu
WOZiNH PWSZ w Ciechanowie
ul. Woj. Polskiego 51, 06-400 Ciechanów
tel. 23 672 22 13

mgr Katarzyna Wiśniewska - Specjalista ds. rekrutacji i ewaluacji
PWSZ w Ciechanowie
ul. Narutowicza 9, 06-400 Ciechanów
tel. 23 672 20 50