Jesteś tutaj: HomeBezpieczeństwo wewnętrznePrzedmioty i plany studiów

Przedmioty i plany studiów

Program studiów na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne składa się z 4 kategorii przedmiotów:
- przedmioty treści ogólnych
- przedmioty treści podstawowych
- przedmioty treści kierunkowych
- przedmioty treści w poszczególnych zakresach.

Poniżej znajduje się szczegółowa lista wszystkich przedmiotów realizowanych w ramach studiów na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne:

1. Przedmioty treści ogólnych:

 • Język angielski
 • Technologia informacyjna
 • Ochrona własności intelektualnej
 • BHP i ergonomia
 • Wychowanie fizyczne
 • Filozofia
 • Podstawy przedsiębiorczości

2. Przedmioty treści podstawowych:

 • Podstawy socjologii i metodyki badań społecznych
 • Psychologia ogólna i społeczna
 • Podstawy organizacji i zarządzania
 • Podstawy wiedzy o państwie i prawie
 • Podstawy ekonomii
 • Bezpieczeństwo państwa
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne w Unii Europejskiej
 • Współczesne doktryny prawne i ustrojowe
 • Współczesne systemy polityczne
 • Podstawy nauk o bezpieczeństwie
 • Historia bezpieczeństwa i wojskowości

3. Przedmioty treści kierunkowych:

 • Prawa człowieka na tle regulacji prawa konstytucyjnego
 • Etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych
 • Kryminologia
 • Kryminalistyka
 • Podstawy prawa karnego
 • Postępowanie administracyjne
 • Zwalczanie przestępczości
 • Bezpieczeństwo w komunikacji powszechnej i transporcie
 • Bezpieczeństwo społeczne
 • Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów
 • Bezpieczeństwo społeczności lokalnych
 • Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych
 • Terroryzm i jego zwalczanie
 • Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych
 • Patologie społeczne
 • Podstawy komunikacji społecznej
 • Warsztaty pierwszej pomocy medycznej
 • Zajęcia terenowe I
 • Zajęcia terenowe II
 • Warsztaty technik interwencji i samoobrony I
 • Warsztaty technik interwencji i samoobrony II
 • Seminarium dyplomowe

4. Przedmioty treści w zakresie zarządzania kryzysowego:

 • Struktura i zadania samorządu terytorialnego
 • Zarządzanie finansami państwa i samorządu terytorialnego
 • Ratownictwo medyczne w sytuacjach nadzwyczajnych
 • Prognozowanie i rozpoznawanie stanów zagrożenia
 • Logistyka w zarządzaniu kryzysowym
 • Bezpieczeństwo imprez masowych
 • Podstawowe czynności zawodowe funkcjonariusza policji I
 • Podstawowe czynności zawodowe funkcjonariusza policji II
 • Warsztaty pierwszej pomocy medycznej II
 • Bezpieczeństwo w ruchu drogowym
 • Warsztat szkolenia członka OSP I
 • Warsztat szkolenia członka OSP II
 • Organizacja pomocy humanitarnej
 • Warsztaty negocjacji i mediacji
 • Praktyka zawodowa I
 • Praktyka zawodowa II
 • Praktyka zawodowa III
 • Praktyka zawodowa IV
 • Praca dyplomowa

5. Przedmioty treści w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego:

 • Struktura i zadania instytucji w systemie bezpieczeństwa
 • Bezpieczeństwo zdrowotne
 • Bezpieczeństwo i zagrożenia w cyberprzestrzeni
 • Prognozowanie i rozpoznawanie stanów zagrożenia
 • Logistyka w zarządzaniu kryzysowym
 • Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej
 • Bezpieczeństwo energetyczne
 • Ochrona granic i procedury celne
 • Krajowy system ratowniczo-gaśniczy
 • Bezpieczeństwo w ruchu drogowym
 • Warsztaty obrony terytorialnej I
 • Warsztaty obrony terytorialnej II
 • Organizacja pomocy humanitarnej
 • Taktyka działań pododdziałów zwartych
 • Praktyka zawodowa I
 • Praktyka zawodowa II
 • Praktyka zawodowa III
 • Praktyka zawodowa IV
 • Praca dyplomowa

KARTY PRZEDMIOTÓW są dostępne na Platformie Moodle

PLANY STUDIÓW NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

stopkadol 1110