Jesteś tutaj: HomeAkty wewnętrzne

Akty wewnętrzne

Aktualne:

  • Zarządzenie Nr 2/2019 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie procesu ankietyzacji – wzorów narzędzi badawczych oraz zasad ich przeprowadzania, opracowywania i prezentowania wyników
  • UCHWAŁA nr 132/5/2019 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie z dnia 18 czerwca 2019 w sprawie uchwalenia statutu Uczelni
  • Zarządzenie Nr 32/2019 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie z dnia 30 września2019 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego
  • UCHWAŁA Nr 162/V/2019 Senatu Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie: składu Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia na kadencję 2016-2020
  • UCHWAŁA Nr 163/V/2019 Senatu Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie: składu Senackiej Komisji ds. Polskiej Ramy Kwalifikacji na kadencję 2016-2020
  • Zarządzenie Nr 48/2019 Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie wprowadzenia w Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia
  • Zarządzenie Nr 58/2019 Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie struktury organizacyjnej Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia oraz określenia szczegółowych zadań Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia i wydziałowych komisji ds. jakości kształcenia

Wcześniejsze

stopkadol