Konferencja ?Zdrowie najwyższą wartością ? nauczyciel kreatorem postaw prozdrowotnych?

W dniu 7 grudnia 2016 roku w auli PWSZ w Ciechanowie przy ul. Wojska Polskiego 51 odbyła się konferencja „Zdrowie najwyższą wartością – nauczyciel kreatorem postaw prozdrowotnych”. Organizatorem konferencji były Wydział Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej oraz Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Ciechanowie. W konferencji wzięło udział około 200 osób, nauczycieli różnych specjalności z subregionu ciechanowskiego i studentów  i wykładowców PWSZ w Ciechanowie z kierunków pedagogika i pielęgniarstwo.

Program konferencji w części merytorycznej obejmował wystąpienia trzech wykładowców. Pierwszym był mgr Dariusz Nowicki, psycholog kliniczny i sportowy oraz trener klasy II w taekwondo, olimpijczyk.  Zgromadzeni na auli nauczyciele i studenci z dużym zainteresowaniem wysłuchali jego wystąpienia na temat: Pokolenie Y-Z. Efektywna komunikacja nauczyciela z dziećmi i młodzieżą. W trakcie bogato ilustrowanego wykładu odbyły się również ćwiczenia wskazujące na ogromne znaczenie tego co mówimy i myślimy na siłę reakcji organizmu człowieka.

Jako drugi wystąpił dr Dariusz Nowicki, wykładowca Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie w Zakładzie Aktywnych Form Turystyczno-Rekreacyjnych, specjalizujący się w zakresie gier i zabaw ruchowych, gier terenowych, biegów na orientację, badmintona, drużynowych gier rekreacyjnych. Dr Dariusz Nowicki na konferencji mówił o Innowacyjnych metodach realizacji zajęć z wychowania fizycznego na każdym etapie kształcenia. W szczególności przedstawił wykorzystanie na zajęciach wychowania fizycznego i kultury fizycznej badmintona i biegów na orientację z możliwościami w zakresie dostosowania tych dyscyplin do wieku i etapu rozwojowego uczniów. W dużej części swojego wystąpienia skupił się na programie Shuttle Time realizowanym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki i Polski Związek Badmintona, a który pomaga nauczycielom rozwijać  umiejętności, wiedzę oraz daje im poczucie pewności
w planowaniu i wdrażaniu bezpiecznych i radosnych lekcji badmintona

Konferencję w części merytorycznej podsumował dr hab. Paweł Izdebski, prodziekan ds. Nauki Wydział Pedagogiki i Psychologii UKW w Bydgoszczy, prof. PWSZ na Wydziale Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych wykładem: Zachowania zdrowotne (dorosłych) a poziom aktywności fizycznej dzieci i młodzieży. W swoim wystąpieniu w oparciu o wyniki badań, przedstawił związek między aktywnością fizyczną dzieci i młodzieży a stanem ich zdrowia, również już jako osób dorosłych.

Nauczyciele zgromadzeni na konferencji spotkali się również z przedstawicielami władz lokalnych i państwowych. Przywitał ich Prezydent Ciechanowa, przedstawiając wyniki starań samorządu Ciechanowa w zakresie unowocześniania i rozbudowy bazy sportowej miasta oraz plany w tym zakresie. Gośćmi specjalnymi konferencji byli panie posłanki Anna Cicholska i Bernadeta Krynicka oraz  Jarosław Stawiarski – Sekretarza Stanu Wiceminister Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej. Wiceminister przedstawił bardzo liczne programy i projekty realizowane i finansowane przy współudziale Ministerstwa Sportu i Turystyki, w szczególności te, które adresowane są do małych klubów sportowych, szkół, nauczycieli i działaczy organizujących przedsięwzięcia sportowe w małych środowiskach. Zarówno on, jak i poseł Anna Cicholska,  zachęcali nauczycieli oraz trenerów do udziału w tych programach i projektach.

Podczas podsumowania konferencji uczestnicy wyrażali słowa zadowolenia oraz podziękowania za trafnie dobraną tematykę oraz bardzo dobrych wykładowców.