Dziecko ze spektrum autyzmu

W dniu 13 kwietnia 2016 r. Zakład Pedagogiki Wydziału Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie zorganizował konferencję: Dziecko ze spektrum autyzmu. Uwarunkowania społeczne nawiązująca do obchodzonego na całym świecie miesiąca wiedzy na temat autyzmu. Współorganizatorami konferencji byli: Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Ciechanowie oraz Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Zamkowe Skrzaty” w Ciechanowie. Adresaci naszego przedsięwzięcia to przede wszystkim: studenci i pracownicy PWSZ kierunków: pedagogika i pielęgniarstwo, nauczyciele, specjaliści oraz rodzice dzieci ze spektrum autyzmu. Głównym założeniem było stworzenie przestrzeni do dyskusji i wymiany doświadczeń na temat funkcjonowania rodziny dziecka ze spektrum autyzmu. Obok wystąpień akademickich, teoretycznych oddano głos rodzicom, dla których funkcjonowanie ich dzieci z autyzmem jest codziennością zarówno w sferze rozwiązywania trudności, ale również świętowania sukcesów, podejmowania różnorodnych terapii i szukania odpowiedzi na trudne pytania.

Konferencja została podzielona na 3 części: sesję panelową – Funkcjonowanie dziecka z autyzmem - podstawy teoretyczne; sesję warsztatową – Praktyczne rozwiązania w terapii dziecka z autyzmem; panel dyskusyjny – Dziecko z autyzmem - o relacjach sprzyjających terapii. Dużym zainteresowaniem cieszyły się przede wszystkim warsztaty: Świat widziany oczami dziecka z autyzmem, (Nie)zwykła rodzina - troska o system rodzinny dziecka z autyzmem, Strukturalizacja czasu i przestrzeni w terapii dziecka z autyzmem, Możliwości, ograniczenia, różnorodność relacji - rodzic i dziecko ze spectrum autyzmu, prowadzone przez specjalistów zaangażowanych w kompleksową pracę z dzieckiem i rodziną. Ostatnią częścią spotkania było wyjątkowe forum wymiany doświadczeń, prowadzone przez rodziców i wychowawców dzieci autystycznych, którzy chętnie odpowiadali na pytania padające od uczestników panelu. 

W konferencji uczestniczyło około 250 osób a informacje zwrotne zebrane po konferencji świadczą o jej dobrym przyjęciu, potrzebie dalszego zgłębiania tematu oraz szukania dobrych, praktycznych rozwiązań zarówno indywidualnych, jak
i systemowych.