Jesteś tutaj: HomeAktualności wydziałoweSpecjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej

Specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej

Rozpoczęła się rekrutacja na pierwszą edycję specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej w roku akademickim 2022/2023, na Wydziale Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych.

Serdecznie zapraszamy osoby, które chcą zdobyć uprawnienia do kierowania instytucjami pomocy społecznej, przygotowujących się do zarzadzania tymi jednostkami oraz zarzadzania jednostkami realizującymi zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym organizacji pożytku publicznego działających w obszarze pomocy społecznej.

Liczba semestrów: dwa
Rozpoczęcie zajęć: 1czerwca 2022r. (może ulec przesunięciu – zależy od zebrania się grupy)
Zakończenie: planowane 15 lutego 2023 r. (może ulec przesunięciu – zależy od daty rozpoczęcia)
Forma realizacji zajęć: zajęcia w trybie weekendowym (kontaktowo i online)
Czesne: 2320 zł – płatne jednorazowo

  • opłata czesnego w formie jednorazowej jest wnoszona w ciągu dwóch tygodni od rozpoczęcia zajęć;
  • w przypadku podziału opłaty na dwie raty, pierwszą ratę należy wpłacić w ciągu dwóch tygodni od rozpoczęcia zajęć, drugą ratę należy wpłacić do końca września 2022 r.; obowiązują stawki powiększone o 2% – wysokość opłat czesnego wynosi 2 x po 1183,00 zł;
  • w przypadku podziału opłaty na osiem rat, każdą ratę należy wpłacić do 15 każdego miesiąca; obowiązują stawki powiększone o 3% – wysokość opłat czesnego wynosi 8 x po 299 zł
  • wpłaty na konto: 63 1020 1592 0000 2302 0084 5701
  • tytuł wpłaty: opłata za udział w specjalizacji "organizacja pomocy społecznej"

Warunki i terminy rekrutacji:
Na specjalizację mogą być przyjęte osoby, które złożą w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych PUZ, 06-400 Ciechanów, ul. Wojska Polskiego 51 dokumenty:

  • wniosek o przyjęcie na specjalizację ze strony internetowej (pobierz tutaj),
  • kserokopie świadectwa (dyplomu) potwierdzające posiadane wykształcenie, oryginał lub jego odpis do wglądu w celu poświadczenia przez upoważnionego pracownika (ewentualnie potwierdzenie na I zjeździe),

Rekrutacja od 4 maja 2022r. do 15 czerwca 2022 r.
( z możliwością przedłużenia do 31 sierpnia 2022r. )

Czekamy na Państwa!

stopkadol 1110