Harmonogram zajęć:

Kierunek: Pielęgniarstwo II stopnia (I, II rok), STUDIA STACJONARNE, HARMONOGRAM ZJAZDÓW
W SEMESTRZE  ZIMOWYM W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022

Kierunek: Pielęgniarstwo II stopnia (I, II rok), Praca socjalna I stopnia (I, II i III rok), Praca socjalna II stopnia (I, II rok),
Studia NIESTACJONARNE HARMONOGRAM ZJAZDÓW W SEMESTRZE  ZIMOWYM ROKU AKADEMICKIEGO 2021/2022