Jesteś tutaj: HomeAktualności wydziałoweUwaga! Możliwość uzupełnienia kwalifikacji

Uwaga! Możliwość uzupełnienia kwalifikacji

Istnieje możliwość uzupełnienia kwalifikacji (uzyskania tytułu zawodowego magistra w zakresie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej), przez osoby, które ukończyły studia pierwszego stopnia na kierunku Pedagogika w zakresie przygotowującym nauczycieli do pracy w przedszkolu i w klasach I – III szkoły podstawowej

Kandydaci, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia na kierunku „pedagogika”  w zakresie przygotowującym nauczycieli przedszkola i klas I – III szkoły podstawowej a będą chcieli podjąć dalsze kształcenie w tym zakresie w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra, mogą ubiegać się o przyjęcie, w trybie rekrutacji, na jednolite studia magisterskie na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.

    W trakcie studiów, na zasadach określonych w Regulaminie Studiów PUZ im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, można ubiegać się o przeniesienie części osiągnięć z poprzednich studiów (przedmioty kształcenia ogólnego, fakultatywne, lektoraty, seminarium, specjalnościowe, itp.). Dzięki uznaniu i zaliczeniu wybranych przedmiotów z programu studiów jednolitych magisterskich na kierunku PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA, można zdobyć pełne wykształcenie nauczycielskie, w czasie znacząco krótszym niż 5 lat. Po złożeniu wniosku o przeniesienie części osiągnięć, będzie możliwe rozpoczęcie studiów od wyższego semestru (każdy przypadek rozpatrywany będzie indywidualnie).

Dokumenty
    Konieczne jest dołączenie do dokumentów rekrutacyjnych dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia wraz z suplementem do dyplomu. W przypadku nieposiadania suplementu do dyplomu należy dołączyć kartę przebiegu studiów wydaną przez uczelnię, w której uzyskano tytuł zawodowy.
Zapraszamy do zapoznania się z informacją zamieszczoną na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w linku https://www.gov.pl/web/nauka/studiujesz-pedagogike-przedszkolna-i-wczesnoszkolna-przeczytaj-te-informacje

stopkadol 1110