Jesteś tutaj: HomeAktualności wydziałoweOgólnopolskie Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe Młodzi konsumenci: zdrowie, nauka, kultura, wiara, media…

Ogólnopolskie Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe Młodzi konsumenci: zdrowie, nauka, kultura, wiara, media…

78388124 2531546297116770 4572021737750790144 oW dniu 27 listopada 2019 r. w siedzibie Wydziału Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych odbyło się Ogólnopolskie Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe Młodzi konsumenci: zdrowie, nauka, kultura, wiara, media…

Sympozjum dedykowane zostało młodzieży szkolnej, a szczególnie maturzystom. Jako uczelnia wyższa na co dzień wdrażamy w arkana nauki i dorosłości studentów. Naszym zamiarem było, aby tym razem audytorium uczelniane stworzyli uczniowie szkół średnich. Być może była to dla nich pierwsza tego rodzaju sposobność, aby zasiąść w uczelnianej auli i wziąć udział w wykładzie akademickim.

Nasze zaproszenie do wygłoszenia prelekcji przyjęły osoby, które na co dzień są pracownikami naukowymi różnych środowisk akademickich. Podczas swoich wystąpień podjęli zagadnienia – w naszym mniemaniu ważne z punktu widzenia osób młodych –dotyczące m.in. świata mediów elektronicznych, troski o zdrowie, czy też te, które stanowią dla nich wyzwania, bo dotyczą świata wartości im mniej znanych lub jeszcze nieodkrytych.

Podsumowaniem obrad był panel dyskusyjny z udziałem prelegentów, nauczycieli akademickich, studentów i uczestników sympozjum, którzy mieli możliwość zadawania pytań, i uzyskania odpowiedzi ekspertów.

Sympozjum było też okazją do zaprezentowania kierunków naszego wydziału (pedagogiki, pielęgniarstwa, pracy socjalnej) przez Studenckie Koła Naukowe, a także do zwiedzania Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej.

W Sympozjum uczestniczyło ogółem ok. 300 osób, w tym 150 uczniów z 15. nauczycielami z 8. szkół (z Ciechanowa odwiedzili nas uczniowie z I LO, z ZSz nr 2, ZSz nr 3, przybyli uczniowie z ZSz nr 1 i ZSz nr 3 z Mławy, z LO z Makowa Mazowieckiego,                            z Zespołu Placówek w Gołotczyźnie, SP w Gumowie).

Szczególne podziękowania składamy na ręce Współorganizatorów Sympozjum, którzy przyjęli nasze zaproszenie również do uczestnictwa w obradach i dyskusji – Starosty Powiatu Ciechanowskiego Pani Joanny Potockiej-Rak i Wicestarosty Pana Stanisława Kęsika, a także Wiceprzewodniczącej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Ciechanowie Pani Bożeny Michniak.

Sympozjum wspierały władze uczelni, na czele z JM Rektorem Prof. Leszkiem Zygnerem i Dziekan Wydziału dr Bożeną Ostrowską, a organizację Sympozjum na swoje barki wzięli wykładowcy pedagogiki i pracy socjalnej - głównie ks. dr Grzegorz Kaczorowski i mgr Sandra Brzeska-Zagroba.

Było to pierwsze na naszym wydziale w tym roku akademickim, ale na pewno nie ostatnie, spotkanie dedykowane młodzieży szkolnej.

stopkadol 1110