Ogólnopolskie Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe "Młodzi konsumenci: zdrowie, nauka, kultura, wiara, media..."

Plakat PUZIM 1

Ogólnopolskie Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe "Młodzi konsumenci: zdrowie, nauka, kultura, wiara, media..." - 27 listopada 2019 r. (środa) godz. 9.00, Aula A Wydziału Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych PUZ, ul. Wojska Polskiego 51, Ciechanów

Sympozjum szczególnie adresowane do młodzieży szkół średnich

Organizator: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych 

Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
Współorganizatorzy: 
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Ciechanowie
Starostwo Powiatowe w Ciechanowie
Folder PUZIM 1
Folder PUZIM 2