Konferencja ?Zawody medyczne - nowe perspektywy?

W 22 stycznia 2019 roku w Aula Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie ul. Wojska Polskiego 51 odbyła się konferencja pt. „Zawody medyczne - nowe perspektywy”.
Organizatorami konferencji byli Anna Cicholska – Poseł na Sejm RP, Ministerstwo Zdrowia, Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie , Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Ciechanowie, Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych w Ciechanowie oraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie.

W Konferencji udział wzięli Anna Cicholska – Poseł na Sejm RP, Sylwester Dąbrowski Wicewojewoda Mazowiecki, Józefa Szczurek-Żelazko – Sekretarz Stanu, Ministerstwo Zdrowia , Małgorzata Tokarska Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Ciechanowie, Roman Kurek - Narodowy Funduszu Zdrowia. Naszą Uczelnię reprezentowali rektor - prof. dr hab. Leszek Zygner, kanclerz - mgr inż. Piotr Wójcik. Konferencję prowadziła dziekan WOZiNH dr Bożena Ostrowska.

Zawody medyczne mają w naszym kraju dużą przyszłość. Potrzeby służby zdrowia są olbrzymie. Wykwalifikowane pielęgniarki, ratownicy medyczni, cieszą się szacunkiem i zaufaniem społecznym, to główne przesłanki spotkania. Konferencja miała m.in. zainteresować różne środowiska, rozwiązaniami i perspektywami rozwoju tych niezwykle potrzebnych zawodów, bardzo ważnych dla ogółu społeczeństwa.