O stanach zagrożenia zdrowia i życia naukowo na pielęgniarstwie?

         W dniu 21 kwietnia 2017r. na Wydziale Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych PWSZ w Ciechanowie odbyła się XVII Ogólnopolska i VII im. dr n. med. Janiny Fetlińskiej Interdyscyplinarna Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Stany zagrożenia zdrowia i życia – wyzwaniem dla medycyny i edukacji”.

        Spotkanie zgromadziło ponad 200 uczestników z kilkunastu uniwersytetów, instytutów naukowo-badawczych i uczelni wyższych z całego kraju. Udział w nim wzięły pielęgniarki i położne oraz ratownicy medyczni, lekarze, pedagodzy, psychologowie i przedstawiciele służb mundurowych.
Program wydarzenia był bogaty.
        Rozpoczęto od pokazu działań zintegrowanych służb ratowniczych w sytuacji wypadku drogowego z udziałem Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie i Zespołu Ratownictwa Medycznego Zakładu Pomocy Doraźnej Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie.
        Ciekawym punktem było wręczenie nagród laureatom konkursu plastycznego "Ratowanie życia - praca pielęgniarki i ratownika medycznego", przeznaczonego dla uczniów szkół podstawowych.
W trakcie konferencji w sesjach plenarnych wygłoszono 20 referatów, w tym, m.in. 6 referatów eksperckich, i 10 referatów w sesji Studenckich Kół Naukowych oraz zaprezentowano 65 prac w sesji plakatowej. Uczestnicy mogli również skorzystać z jednej z trzech propozycji warsztatów szkoleniowych : „Badanie przedmiotowe pacjenta” – firma MEDline, „Stany nagłe w cukrzycy” – PFED, „Interwencja kryzysowa w stanach zagrożenia życia” – Gabinet Psychologiczny.
W tym dniu można było również zarejestrować się w bazie Fundacji DKMS potencjalnych dawców szpiku kostnego. Był to element ogólnopolskiej akcji Helpers Generation, która jest prowadzona na uczelniach wyższych w całej Polsce. Konferencja była też okazją do spotkań, wymiany doświadczeń zawodowych oraz wyrazem łączności Wydziału z absolwentami, którzy również byli jej uczestnikami.
        Konferencję zorganizował Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego i Kształcenia Podyplomowego, a nad jej poziomem merytorycznym czuwał Komitet Naukowy pod przewodnictwem prof. dr hab. Grażyny Skotnickiej-Klonowicz.
Program konferencji :
http://pwszciechanow.edu.pl/images/grafiki/2016/konf_fet/VII_KONF_JF_PROGRAM_na_WWW_21_IV_2017.pdf