Wizyta studentów kierunku Inżynieria Środowiska

Wizyta studentów kierunku Inżynieria Środowiska w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej w Płońsku

Dzięki uprzejmości Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Płońsku w osobach Pana Prezesa mgr inż. Dariusza Matuszewskiego oraz Pani mgr inż. Katarzyny Konopczyńskiej w dniu 28.03.2014r. studenci II roku kierunku Inżynieria Środowiska zapoznali się z technologią gospodarki odpadami oraz infrastrukturą sortowni w Płońsku oraz składowiska odpadów w Dalanówku. Zakłady Gospodarki Komunalnej w Płońsku może pochwalić się kompleksowo zmodernizowaną oczyszczalnią ścieków, własnym składowiskiem oraz znakomicie zorganizowaną sortownią odpadów i kompostownią. Przedsiębiorstwo nieustannie rozszerza swoją działalność bazując na najnowocześniejszych rozwiązaniach technologicznych a troska o środowisko wraz z najwyższą jakością świadczonych usług została doceniona licznymi wyróżnieniami i referencjami.

Pani Katarzyna Konopczyńska - starszy Kierownik ZZO w Poświętnem zapoznała nas z kompleksową technologią stosowaną w zakresie segregacji odpadów oraz wyjaśniła zagadnienia związane z oczyszczaniem ścieków dopływających i dowożonych w urządzeniach zainstalowanych
w oczyszczalni.

Władze Uczelni oraz opiekunowie ekspedycji dydaktycznej -  dr inż. Leon Wyszyński oraz  mgr Sebastian Dalecki w imieniu swoim i wszystkich studentów składają serdeczne podziękowania Panu mgr inż. Dariuszowi Matuszewskiemu oraz Pani mgr inż. Katarzynie Konopczyńskiej za życzliwość w organizacji wizyty studentów w spółce PGK Płońsk.

 

Zapraszamy do odwiedzin witryny firmy:

http://www.pgk.plonsk.pl/