UWAGA STUDENCI - DYPLOMANCI

W dniu 21 lutego 2014 r. weszło w życie Zarządzenie Nr 11/2014 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie wprowadzające w życie Regulamin Antyplagiatowy.

Procedurę antyplagiatową prowadzi Biblioteka Uczelniana.

Obecnie wszystkie przygotowywane do obrony prace muszą zostać poddane tej procedurze.

Treść Regulaminu oraz Zasady składania prac dyplomowych znajdują się na stronie Biblioteki Uczelnianej w zakładce ANTYPLAGIAT

Zasady składania prac dyplomowych w Bibliotece Uczelnianej PWSZ w Ciechanowie do procedury antyplagiatowej

Procedurę antyplagiatową prowadzi Biblioteka Uczelniana korzystając z programu Plagiat.pl

 1. Przed poddaniem pracy dyplomowej procedurze antyplagiatowej student musi uzyskać potwierdzenie od promotora o zgodności wersji papierowej z wersją elektroniczną (zob. § 4 Regulaminu antyplagiatowego).
 2. Najpóźniej na 21 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu dyplomowego (obrony) student dostarcza do Biblioteki Uczelnianej ostateczną wersję pracy dyplomowej na płycie CD-R lub DVD. Do płyty dołącza oświadczenie o samodzielności pisania pracy dyplomowej - Załącznik Nr 1 (pobierz).
  1. praca powinna być zapisana w jednym z formatów:
   - DOC, DOCX, ODT,
  2. płytę należy trwale opisać w następujący sposób (zob. § 6 Regulaminu antyplagiatowego):
   - imię i nazwisko studenta,
   - nr albumu,
   - kierunek i rodzaj studiów,
  3. płyta musi zawierać podpis promotora będący potwierdzeniem zgodności wersji papierowej z elektroniczną pracy.
 3. Wymienione w punkcie 2 dokumenty student dostarcza w kopercie identycznie opisanej jak strona tytułowa pracy oraz podaje adresy poczty elektronicznej: swój i promotora pracy.
 4. Praca dyplomowa zostaje poddana procedurze antyplagiatowej. Więcej informacji na ten temat w Regulaminie antyplagiatowym.
 5. O zakończeniu procedury antyplagiatowej student powiadamiany jest drogą elektroniczną.
 6. Po pozytywnym zakończeniu procedury antyplagiatowej student odbiera z Biblioteki za poświadczeniem płytę z pracą oraz złożone oświadczenie (Załącznik Nr 1). Do płyty dołączony zostaje Raport Podobieństwa, który student zobowiązany jest przedstawić promotorowi pracy dyplomowej.
 7. Jeżeli w Raporcie Podobieństwa nastąpiło przekroczenie współczynników, o których mowa w § 10 Regulaminu, student i promotor otrzymują drogą elektroniczną Rozszerzony Raport Podobieństwa oraz odbiera z Biblioteki za poświadczeniem płytę z pracą i złożone oświadczenie (Załącznik Nr 1). Do płyty dołączony zostaje raport podobieństwa, który student zobowiązany jest przedstawić promotorowi pracy dyplomowej.