Debata ŚWIAT NAUKI ? ŚWIAT BIZNESU

W dniu 14.03.2014 na Wydziale Inżynierii i Ekonomii PWSZ w Ciechanowie odbyło się spotkanie w którym uczestniczyli przedstawiciele firm z Ciechanowa i okolic oraz reprezentanci środowiska naukowego. Głównym celem debaty było określenie kierunków dobrej, wzajemnej współpracy na różnych polach, co pozwoli na lepsze dostosowanie oferty dydaktycznej kierowanej w stronę studentów. Ta z kolei pomoże przyszłym uczestnikom rynku pracy spełniać oczekiwania przedsiębiorców.

W trakcie spotkania poruszano wiele tematów, między innymi dotyczących charakteru i treści studenckich praktyk zawodowych, dostosowywaniu treści programów do współczesnego rynku pracy, konieczności praktycznej nauki na wielu polach, między innymi nauczania języka obcego.

Debata poruszyła wiele interesujących kwestii, pojawiły się nowe pomysły zacieśniania dalszej współpracy świata nauki ze światem biznesu. Obie strony jednoznacznie stwierdziły wręcz konieczność organizowania tego typu spotkań.