Zarządzenie Rektora

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 21/2012 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie  w sprawie organizacji roku akademickiego 2012/2013 dzień , w którym odbywają się Juwenalia  tj.14.06.2013r. jest dniem wolnym  od zajęć.