Jesteś tutaj: HomeAktualnościZnamy najlepszych uczestników XXVIII Olimpiady Wiedzy Rolniczej

Znamy najlepszych uczestników XXVIII Olimpiady Wiedzy Rolniczej

Log olimp

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział Poświętne 22 października br. przeprowadził XXVIII Olimpiadę Wiedzy Rolniczej dla młodych rolników z Mazowsza. Inicjatywę tę zrealizowano dzięki współpracy z Krajową Siecią Obszarów Wiejskich. Jej celem było zachęcenie młodzieży wiejskiej do pogłębiania wiedzy rolniczej, lepszego gospodarowania oraz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, w tym tworzenia miejsc pracy dla siebie i innych.

Dominowała tematyka z zakresu systemów jakości żywności, optymalnego wykorzystania zasobów środowiska naturalnego zachowania różnorodności genetycznej roślin i zwierząt oraz przedsiębiorczości i tworzenia miejsc pracy na wsiach.

Młodzież rozwiązywała test, który składał się z pytań - zdaniem młodzieży – łatwych, ale też i trudnych. Pytania przygotowali specjaliści MODR z działów: Technologii Produkcji Rolniczej i Doświadczalnictwa, Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska oraz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

By zachęcić młodych rolników do działań na rzecz wsi zaprezentowano temat:  Fundusze sołeckie aktywizują mieszkańców obszarów wiejskich. Wykładowcy poinformowali, w jaki sposób skorzystać z takich funduszy i co konkretnie można zrobić na rzecz wsi. Przykłady takich dobrych praktyk zaprezentowały gminy Naruszewo i Grudusk.

Po tekście pisemnym i przeprowadzeniu wykładów i odbył się finał Olimpiady. Pięciu młodych rolników z największą liczbą punktów z testu odpowiadało na pytania ustne. Suma punktów decydowała o kolejności miejsc i wysokości nagród.

Najlepsi otrzymali nagrody finansowe :

  • I miejsce – nagroda 1300 zł – Mariusz Szczepek – gm. Dzierzążnia  
  • II miejsce – nagroda 1200 zł – Łukasz Olszewski – gm. Dzierzążnia  
  • III miejsce – nagroda 1100 zł – Piotr Jakubiak – gm . Czerwińsk nad Wisłą
  • IV miejsce  – nagroda 1000 zł – Marcin Baryga – gm. Czerwińsk nad Wisłą
  • V miejsce – nagroda 900 zł – Maciej Zębalski – gm. Stupsk

Uhonorowanie najlepszych nagrodami finansowymi to efekt dofinansowania projektu przez Krajową Sieć Rozwoju Obszarów Wiejskich (na podst. Umowy nr W/UMWM-UF/UM/RW/1006/ zawartej przez MODR z Województwem Mazowieckim w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Plan operacyjny na lata 2020-2021). MODR O/Poświętne w Płońsku otrzymał wsparcie w Konkursie KSOW nr 5/2021 w ramach Działania 11: Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw służących włączeniu społecznemu, w szczególności osób starszych, młodzieży, niepełnosprawnych, mniejszości narodowych i innych osób wykluczonych społecznie.

Nagrodami rzeczowymi wyróżniono kolejną piątkę uczestników, którzy zajęli miejsca od VI do X. Byli to:

  • Julia Antczak – gm. Ciechanów
  • Andrzej Sobiecki – gm. Strzegowo
  • Radosław Rutynowski – gm. Radzanów
  • Szymon Sikorski – gm. Glinojeck
  • Dawid Gutkowski – gm. Strzegowo

Nagrody rzeczowe ufundowali dodatkowi Partnerzy KSOW: Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, Gmina Naruszewo, Gmina Grudusk.

Pierwsza dziesiątka najlepszych młodych rolników otrzymała również roczną prenumeratę miesięcznika „Wieś Mazowiecka”.

Poziom wiedzy młodych rolników był wyrównany. W większości przypadków różnice między uczestnikami były minimalne. Organizatorzy Olimpiady zauważają, że na mazowieckiej wsi pracują młodzi rolnicy dobrze wykształceni, wyróżniający się rozległą wiedzą, nie tylko z zakresu technologii produkcji, ale też ekologii i ochrony środowiska, wytwarzania żywności w oparciu o systemy jakości , rozwijania sprzedaży żywności przez gospodarstwa rolne i dostępności funduszy unijnych z PROW 2014-2020.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom wysokiego poziomu wiedzy i życzymy sukcesów w pracy oraz udanych inicjatyw w środowisku wiejskim.

stopkadol 1110