Odrabianie zajęć

Odrabianie zajęć dla kierunku Ekonomia, Zarządzanie oraz Mechanika i Budowa Maszyn (studia niestacjonarne) zaplanowanego na
23 - 25.10.2020 r. odbędzie się 13 - 15.11.2020 r.