Jesteś tutaj: HomeAktualnościOczyszczalnia Ścieków w Ciechanowie

Oczyszczalnia Ścieków w Ciechanowie

       Dnia 17.10.2019r studenci II roku rolnictwa studia stacjonarne odbyli zajęcia praktyczne z mikrobiologii w kompleksie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji-Oczyszczalnia Ścieków, mieszczącego się w Ciechanowie. Pod opieką dr Małgorzaty Świtkowskiej oraz pod przewodnictwem kierownika oczyszczalni Pana Krzysztofa Skwarskiego studenci zapoznali się z zasadami funkcjonowania oczyszczalni.

Wyjazd ten pozwolił uświadomić zwiedzającym jak bardzo skomplikowanym procesem technologicznym jest oczyszczanie ścieków, oraz ile wiedzy wymaga sprawne zarządzanie poszczególnymi etapami. Pan kierownik szczegółowo omówił „drogę” jaką odbywają ścieki wypływające z pojedynczych domów jednorodzinnych, finalnie dopływające do zlewni oczyszczalni. Studenci pogłębili wiedzę na temat stosowanego procesu biotechnologicznego w wizytowanym kompleksie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji-Oczyszczalnia Ścieków. Z uwagi na tematykę zajęć, studenci zwrócili szczególną uwagę na etap biologicznego oczyszczania ścieków ponieważ biorący w niej udział osad czynny jest bogatym środowiskiem drobnoustrojów - bakterii oraz pierwotniaków. W perspektywie na kolejnych zajęciach z mikrobiologii posłuży on jako preparat do mikroskopowania. Na zakończenie grupa zwiedziła dyspozytornię obiektu, która stanowi centrum sterowania oczyszczalnią.

stopkadol 1110