Jesteś tutaj: HomeAktualności
Narzędzia do
prowadzenia
zajęć online
gmail  moodle   universality

Informacja dla studentów I roku

pdf logoInstrukcja logowania do platformy moodle

Pracownicy planujący wyjazd w ramach programu ERASMUS+

Pracownicy planujący wyjazd
w ramach programu ERASMUS+ w roku akademickim 2015/2016
proszeni są o złożenie formularza zgłoszeniowego
w pokoju 213 w budynku Rektoratu w Ciechanowie
lub w Dziekanacie w Mławie.
Termin złożenia: 17 grudnia 2015

Studenci planujący wyjazd na praktykę zawodową w ramach programu ERASMUS+

Studenci planujący wyjazd na praktykę zawodową
w ramach programu ERASMUS+ w roku akademickim 2015/2016
proszeni są o złożenie formularza zgłoszeniowego
w pokoju 213 w budynku Rektoratu w Ciechanowie
lub w Dziekanacie w Mławie.
Termin złożenia: 15 listopada 2015

Studenci (2 lub starszy rok studiów) planujący wyjazd na studia w ramach programu ERASMUS+ i POWER

Studenci (2 lub starszy rok studiów) planujący wyjazd na studia
w ramach programu ERASMUS+ i POWER
w semestrze letnim w roku akademickim 2015/2016
proszeni są o złożenie formularza zgłoszeniowego
w pokoju 213 w budynku Rektoratu w Ciechanowie
lub w Dziekanacie w Mławie.
Termin złożenia: 15 listopada 2015

Objaśnienia do planów zajęć dla studentów kierunku bezpieczeństwo

W związku z wątpliwościami zgłaszanymi przez studentów informuję, ze plan zajęć winien być interpretowany w następujący sposób:
1. zajęcia ćwiczeniowe prowadzone dla przedmiotów takich jak- bezpieczeństwo państwa czy historia Polski prowadzone są w dwóch grupach ćwiczeniowych oznaczonych na planie jako grupa ćwiczeniowa A i ćwiczeniowa B.
Przyporządkowanie studentów do danej grupy ćw zostało sporządzone i wywieszone na stronie wydziału z uwzględnieniem Państwa preferencji.
2. zajęcia z technologi informacyjnej prowadzone są w czterech grupach laboratoryjnych oznaczonych na planie jako lab T1, lab T2. lab T3. lab T4.
Przyporządkowanie studentów do danej grupy laboratoryjnej także jest zamieszczone na stronie internetowej.
3. Zajęcia z języka angielskiego prowadzone będą w trzech grupach ćwiczeniowych oznaczonych jako lek A, lek B, lek C.
Przyporządkowanie studentów do danej grupy ćwiczeniowej ustalone będzie na podstawie wyników egzaminu testowego przeprowadzonego z Państwem w dniu 6.10.2015 r. i podane do wiadomości w najbliższym czasie razem z planem zajęć.

Uwaga !!!
Studenci, którzy chcą odbywać zajęcia z języka obcego w Ciechanowie bardzo proszę o poinformowanie o tym w dziekanacie do końca tygodnia 10-10-2015 r.

4. Zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone są w trzech grupach ćwiczeniowych jako wf A wf B wf C.
Grupa wf A jest grupą żeńską a grupy wf B i C są grupami męskimi. Zajęcia dla grupy żeńskiej odbywają się w sali 220 w gmachu A uczelni. Zajęcia dla grup męskich odbywają się w ZSZ Nr 4 w Mławie

Uwaga !!!
Istnieje możliwość uczestnictwa w zajęciach w-f w Ciechanowie. Studenci uczestniczący w zajęciach w Ciechanowie zobowiązani są do podania tej informacji do 10-10-2015 r. do dziekanatu. Przyporządkowanie studenta do danej grupy w-f zostanie wywieszone w poniedziałek 12.10.2015 r.
Plan zajęć na kolejne tygodnie przedstawiony będzie do piątku na stronie Wydziału.

Uwaga I rok elektroniki

Dnia 9.10.2015 r. zajęcia rozpoczynają się od godz. 16:15 (język angielski)

stopkadol