Jesteś tutaj: HomeAktualnościHarmonogram Międzynarodowej Konferencji Naukowej ?Bezpieczeństwo i Obronność 2017" w mławskim Wydziale PWSZ
Narzędzia do
prowadzenia
zajęć online
gmail  moodle   universality

Harmonogram Międzynarodowej Konferencji Naukowej ?Bezpieczeństwo i Obronność 2017" w mławskim Wydziale PWSZ

bio2017

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W CIECHANOWIE
AKADEMIA SZTUKI WOJENNEJ W WARSZAWIE
EUROPEJSKIE TOWARZYSTWO ROZWOJU KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH IM. JOHNA DEWEYA
CIECHANOWSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE
OPG SECURITY&DEFENCE by ORT-PRO Group
oraz MARIJAMPOLES KOLEGIJA

serdecznie zapraszają na

„MIĘDZYNARODOWĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ
BEZPIECZEŃSTWO I OBRONNOŚĆ 2017
Kultura, polityka i ekonomia - współczesne konteksty bezpieczeństwa i obronności”.

Konferencja odbędzie się 5 kwietnia 2017 r. w Zamiejscowym Wydziale Elektroniki,
Dziennikarstwa i Technik Multimedialnych w Mławie Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej w Ciechanowie, ul. Warszawska 52, 06-500 Mława

Harmonogram Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo i Obronność 2017. Kultura, polityka i ekonomia – współczesne konteksty bezpieczeństwa i obronności”
(aula Zamiejscowego Wydziału Elektroniki, Dziennikarstwa i Technik Multimedialnych, Mława ul. Warszawska 52)

Godz. 10:00 – Przywitanie uczestników konferencji przez JM Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie doc. dr Leszka Zygnera

Panel I: Teoretyczne aspekty bezpieczeństwa

Moderator: dr Arkadiusz Meller, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie, dr Rafał Bartłomiej Panfil, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie

Godz. 10:15-10:25

dr Rafał Bartłomiej Panfil, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie, Bezpieczeństwo w hierarchiach wartości

Godz. 10:25-10:35

dr Milena Palczewska, Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie, Analiza wojen i konfliktów zbrojnych – ujęcie polemologiczne

Godz. 10:35-10:45

dr Łukasz Roman, Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie, Społeczeństwo a wojna – kilka uwag na temat pojmowania wojny jako przedmiotu badań

Godz. 10:45-10:55

mgr Wojciech Wasilewski, Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie, Determinanty konfliktów w lokalnych społecznościach

Godz. 10:55-11:05

podinsp. CBŚP mgr Marcin Kobylas, Centralne Biuro Śledcze Policji, Zarząd w Olsztynie, Wybrane zagadnienia zarządzania informacją w bezpieczeństwie publicznym

Przerwa: 11:05-11:20

Panel II: Obszary zagrożeń dla współczesnego bezpieczeństwa

Moderator: mgr Paweł Pyrzyński, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie,
Dr Rafał Bartłomiej Panfil, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie

Godz. 11:20-11:30

dr hab. prof. WSPol Andrzej Józef Kozłowski , Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Zadłużenie a bezpieczeństwo finansowe samorządów terytorialnych

Godz. 11:30-11:40

dr Arkadiusz Fordoński, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku, Wpływ krótkoterminowych transakcji finansowych na stabilność państwa. Propozycje reform

Godz. 11:40-11:50

dr Małgorzata Lasota, Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie, Terroryzm lotniczy w przyszłości

Godz. 11:50-12:00

dr Henryk Dróżdż, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie, Cyberbezpieczeństwo – wyzwanie i konieczność naszych czasów

Godz. 12:00-12:10

dr Jolanta Piwowar, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Bezpieczeństwo w komunikacji internetowej. Zastosowanie metod lingwistyki kryminalistycznej w ustalaniu autorstwa tekstów

Godz. 12:10-12:20

dr inż. Grzegorz Winogrodzki , Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie, Ochrona informacji niejawnych z aspektem historycznym

Godz. 12:20-12:30

dr Andrzej Warmiński, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie, Zagrożenia i organy ochrony danych osobowych i informacji niejawnych

Godz. 12:30-12:40

dr Adriana Bartnik, Politechnika Warszawska, Mobbing czy bariery komunikacyjne? Współczesne konteksty pracy w służbach mundurowych

Przerwa: 12:40-13:00

Panel III: Bezpieczeństwo Polski – współczesne wyzwania

Moderator: dr Arkadiusz Meller, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie, dr Arkadiusz Lewandowski, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku

Godz. 13:00-13:10

dr hab., prof. UMK Grzegorz Radomski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Bezpieczeństwo kulturowe w polskim dyskursie publicznym po 1989 roku

Godz. 13:10-13:20

dr Marcin Polakowski, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku, Polska debata na temat migracji w świetle wybranych teorii bezpieczeństwa

Godz. 13:20-13:30

dr Arkadiusz Lewandowski, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku, Elementy bezpieczeństwa kulturowego w koncepcjach programowych Platformy Obywatelskiej

Godz. 13:30-13:40

dr Arkadiusz Meller, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie, Nowy Jedwabny Szlak w kontekście wyzwań dla bezpieczeństwa państwa polskiego w XXI wieku

Przerwa: 13:40-14:00

Panel IV: Bezpieczeństwo w kontekście międzynarodowym

Moderator: dr Magdalena El Ghamari, Uniwersytet w Białymstoku, dr Rafał Bartłomiej Panfil, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie

Godz. 14:00-14:10

Assoc. prof. dr Vaidotas Vili?nas, Marijampole University of Applied Sciences, Lithuania, Geopolitical situation in Europe and around

Godz. 14:10-14:20

dr hab., prof. ASzW Krzysztof Krakowski, Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie, Rosyjska aktywność w cyberprzestrzeni zagrożeniem bezpieczeństwa w Europie

Godz. 14:20-14:30

dr Magdalena El Ghamari, Uniwersytet w Białymstoku, Działania Daesh w obszarze MENA – 2014-2017

Godz. 14:30 – Zakończenie konferencji

pdf logo2 ZAPROSZENIE

stopkadol