Jesteś tutaj: HomeAktualnościRelacja z konferencji "Współczesne uwarunkowania bezpieczeństwa i logistyki w środowisku lokalnym, regionalnym i globalnym"

Relacja z konferencji "Współczesne uwarunkowania bezpieczeństwa i logistyki w środowisku lokalnym, regionalnym i globalnym"

10.05.2022 roku w Auli im. Kom. Apoloniusza Strzeleckiego na Wydziale Nauk Technicznych i Społecznych Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie – Filii w Mławie odbyła się konferencja pt. „Współczesne uwarunkowania bezpieczeństwa i logistyki w środowisku lokalnym, regionalnym i globalnym”. Konferencja została zorganizowana pod patronatem Burmistrza Miasta Mława i Polskich Kolei Państwowych S.A.

Zgromadzonych gości powitała Pani Dziekan Wydziału – dr Renata Dzik. Następnie głos zabrali: Sławomir Kowalewski – Burmistrz Miasta Mława, dr Rafał Zgorzelski – Członek Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. oraz dr inż. Grzegorz Koc - Rektor Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, który oficjalnie otworzył przedmiotową konferencję.

W gronie prelegentów znaleźli się naukowcy i praktycy z całej Polski. Wykład inauguracyjny pt. „Wyzwania nauki o zarządzaniu w czasach zarazy” wygłosił prof. dr hab. Bogdan Nogalski dr h. c. Profesor Bogdan Nogalski to jeden z największych autorytetów w dziedzinie zarządzania i organizacji nie tylko w Polsce, ale także na świecie. W sposób szczególny, przedmiotem swojej naukowej działalności uczynił zagadnienie zarządzania strategicznego. Ponadto, zajmuje się także organizacją nauki. Za całokształt swoich osiągnięć naukowych, badawczych i organizacyjnych został przyjęty do grona doktorów honoris causa Politechniki Śląskiej.

W trakcie konferencji wystąpił także prof. dr hab. Wacław Szymanowski - jeden z uznanych autorytetów w dziedzinie logistyki, reprezentujący naszą Uczelnię, który wygłosił referat pt. "Ryzyko a bezpieczeństwo jako nowe wyznaczniki kierunków rozwoju łańcuchów dostaw w XXI w".

Wśród uczestników konferencji znaleźli się także przedstawiciele otoczenia społeczno-gospodarczego: samorządu terytorialnego, instytucji publicznych, służb mundurowych oraz firm współpracujących z Naszą Uczelnią.

Program

stopkadol 1110