Informacja o zajęciach zdalnych

Utworzono: poniedziałek, 26, październik 2020

Dziekan Wydziału informuje, że zgodnie z Zarządzeniem Rektora Nr 96 z dnia 23 października 2020 roku zajęcia od 24 października br. realizowane są zdalnie zgodnie z wymogami Zarządzenia. Plany zajęć zamieszczone są na Platformie Moodle.

Dziekan
Wydziału Nauk Technicznych i Społecznych
dr Renata Dzik