JEDNOLITY SYSTEM ANTYPLAGIATOWY

Utworzono: poniedziałek, 04, luty 2019

Szanowni Państwo promotorzy, aby usprawnić państwa pracę w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym przesyłam podstawowe wiadomości z JSA.

1.. Określa się cztery rodzaje współczynników PRP określających poziom zapożyczeń z baz referencyjnych, różniące się długością fraz uwzględnianych przy obliczaniu PRP:

1) współczynnik PRP nr 1 określa, jaką część badanej pracy stanowią frazy o długości 5 wyrazów lub dłuższe odnalezione w bazach referencyjnych, o których mowa w § 1 ust. 2;

2) współczynnik PRP nr 2 określa, jaką część badanej pracy stanowią frazy o długości 10 wyrazów lub dłuższe odnalezione w bazach referencyjnych, o których mowa w § 1 ust. 2;

3) współczynnik PRP nr 3 określa, jaką część badanej pracy stanowią frazy o długości 20 wyrazów lub dłuższe odnalezione w bazach referencyjnych, o których mowa w § 1 ust. 2;

4) współczynnik PRP nr 4 określa, jaką część badanej pracy stanowią frazy o długości 40 wyrazów lub dłuższe odnalezione w bazach referencyjnych, o których mowa w § 1 ust. 2.

5. Po wygenerowaniu raportu z badania antyplagiatowego JSA promotor dokonuje jego analizy, a w szczególności ustala, czy:

1) współczynnik PRP nr 1 jest mniejszy niż 50%;

2) współczynnik PRP nr 2 jest mniejszy niż 40%;

3) współczynnik PRP nr 3 jest mniejszy niż 30%;

4) współczynnik PRP nr 4 jest mniejszy niż 20%;

5) próbowano dokonać manipulacji w tekście badanej pracy w celu ukrycia plagiatu oraz zafałszowania wartości współczynników PRP

 

Przygotowała Dorota Rejniak-Kmita

Jednolity System Antyplagiatowy - Kompendium Wiedzy

Analiza raportu JSA - Film instruktażowy