W Mławie o heroizmie Polaków ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej

Utworzono: środa, 26, kwiecień 2017

20 kwietnia br. Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej (prowadzony przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”) w Warszawie wraz z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Ciechanowie zorganizował konferencję - „Codzienny heroizm – o Polakach ratujących Żydów w czasie II wojny światowej. Północne Mazowsze” w jej zamiejscowej siedzibie w Mławie. Patronem medialnym konferencji było lokalne Radio 7.

Uczestników konferencji w imieniu władz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie – gospodarzy i współorganizatorów konferencji – przywitał dr Arkadiusz Meller, prodziekan Zamiejscowego Wydziału Elektroniki, Dziennikarstwa i Technik Multimedialnych w Mławie.

Podczas konferencji zaprezentowane zostały następujące tematy:

Tomasz Sudoł, Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej, Polacy ratujący Żydów;

dr Arkadiusz Meller, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie, Zofia Kossak-Szczucka – katolicka pisarka ratująca Żydów;

Andrzej Grochowski – prezentacja książki „Materiały źródłowe do historii Żydów Mławy i powiatu mławskiego w XVIII-XX wieku”.

Zaproszenie RODM Warszawa i PWSZ przyjęli licznie obecni przedstawiciele lokalnej administracji oraz instytucji kulturalnych z Mławy i Ciechanowa. Swoją obecnością konferencję zaszczycili: Cezary Kądrzycki – Sekretarz Starostwa Powiatowego w Mławie, Henryk Antczak - Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego, Janina Budzichowska – Zastępca Burmistrza m. Mława, Mariusz Szczechowicz – Sekretarz m. Mława, Magdalena Grzywacz – Rzecznik Prasowy Urzędu m. Mława, Agnieszka Puzio – Dębska – Wydział Promocji, Komunikacji Społecznej i Współpracy z Zagranicą Urzędu m. Mława, Henryk Kacprzak – radny Rady m. Mława, dr Teresa Kaczorowska – Dyrektor Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki im. M. Konopnickiej w Ciechanowie, dr Leszek Arent - Dyrektor Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie, Maria Świtoń – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Prusa w Mławie, Maria Luberadzka - Cobas -wicedyrektor I Liceum Ogólnokształcące w Mławie.

W konferencji uczestniczyli studenci PWSZ, uczniowie mławskich szkół średnich, reprezentanci Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz Klubu Seniora „Pogodny Uśmiech”w Mławie oraz przedstawiciele mediów: Nowego Kuriera Mławskiego, "Tygodnik Ciechanowski", „Radio dla Ciebie”, Polskiego Radia – oddziału w Ciechanowie oraz TVP 3.

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” - instytucję prowadzącą RODM w Warszawie reprezentował Poseł Mirosław Koźlakiewicz, członek Rady Krajowej SWP oraz przedstawiciele RODM w Warszawie.

Konferencji towarzyszyła wystawa „Codzienny heroizm. O Polakach ratujących Żydów”, przygotowana przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” i RODM w Warszawie w partnerstwie z Fundacją im. Rodziny Ulmów „SOAR”, Fundacją „Righteous for the World”, Polskim Towarzystwem Sprawiedliwych wśród Narodów Świata oraz Komitetem dla Upamiętnienia Polaków Ratujących Żydów. Wystawę objęły patronatem: Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Senat Rzeczypospolitej Polskiej oraz Instytut Pamięci Narodowej.

Wystawa, opatrzona wstępem prof. Jana Żaryna, Senatora RP i materiałem fotograficznym przedstawia biogramy rodzin i osób, które podczas II wojny światowej, narażając swoje zdrowie i życie zaangażowały się w ratowanie Żydów, dając przykład niezłomnej postawy człowieczeństwa i bohaterstwa.

Wystawę otwiera historia rodziny Wiktorii i Józefa Ulmów. Przedstawione są również biogramy m.in. rodziny Barbary i Antoniego Bytniewskich, Józefa Walaszczyka, czy Anna Stupnickiej – Bando.

Wystawa będzie eksponowana w Mławie do 31.05.2017 r.

Przedsięwzięcie zostało bardzo dobrze przyjęte w Mławie. Uczestnicy konferencji, dziękując organizatorom za podjęty temat wielokrotnie podkreślali, iż należy tego typu inicjatywy organizować z większą częstotliwością, upowszechniać heroiczne postawy i czyny Polaków podczas II wojny światowej.

Należy podkreślić, iż konferencja, która odbyła się w Mławie, wpisuje się w rozpoczęty przez RODM w Warszawie, w listopadzie ub. r. cykl tematyczny „Codzienny heroizm. O Polakach ratujących Żydów” i jest realizacją priorytetów polskiej polityki zagranicznej.

W najbliższym czasie RODM w Warszawie planuje wydać materiały pokonferencyjne.