Jesteś tutaj: HomeAktualności

Międzynarodowa współpraca naukowa

Zapraszamy do zapoznania się z raportem opublikowanym przez Think Tank Trójmorze pt. "Wojska Obrony Terytorialnej w Polsce – przeciwdziałanie wojnie hybrydowej". Raport został opracowany dzięki współpracy międzynarodowego zespołu w składzie: dr inż. Sławomir Gromadzki (Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie), ppłk dr inż. Kamila Kreis-Tomczak (Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie) i dr Aleksander Olech (Baltic Defence College Estonia).

Projekt sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030.

RAPORT: Wojska Obrony Terytorialnej w Polsce - przeciwdziałanie wojnie hybrydowej

Warsztaty badawczo-problemowe z taktyki i technik interwencji

DSC09908

W dniach 6 i 9 grudnia 2022 z inicjatywy Wydziału Nauk Technicznych i Społecznych filia w Mławie przeprowadzono warsztaty badawczo-problemowe z Taktyki i technik interwencji, w których udział wzięli żołnierze OT 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej w Ciechanowie, funkcjonariusze Policji z Komend Powiatowych Policji z Ciechanowa, Mławy, Sierpca, Płońska i Przasnysza, strażnicy miejscy i  gminni z Mławy i Wiśniewa oraz studenci kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne. Warsztaty zostały zorganizowane przez zespół badawczy w składzie dr Sławomir Gromadzki - kierownik projektu, dr Rafał Panfil i insp. mgr Grzegorz Grabowski w ramach projektu Taktyka i techniki interwencji w warunkach kryzysu i zagrożeń hybrydowych na wschodniej granicy RP- badania wstępne / przygotowawcze Nr PNW.611.15.2022.

Czytaj więcej: Warsztaty...

Wydziałowe Spotkanie Organizacyjne 2022

W sobotę 08.10.2022 r. odbyło się spotkanie organizacyjne dla studentów pierwszych roczników kierunków studiów prowadzonych na naszym Wydziale tj. bezpieczeństwa wewnętrznego, elektroniki i telekomunikacji oraz logistyki. Spotkanie rozpoczęła dr Renata Dzik - Dziekan Wydziału Nauk Technicznych i Społecznych Państwowej Uczelni Zawodowej im Ignacego Mościckiego – Filii w Mławie witając nowych studentów oraz przedstawiając kadrę zarządzającą Wydziału.
W trakcie spotkania studenci zostali poinformowani o najważniejszych zasadach obowiązujących na Uczelni, prawach i obowiązkach studenta oraz wielu innych możliwościach, które stwarza studiowanie, w tym również o działalności kół naukowych i systemie stypendialnym. Ponadto, studentom pierwszych roczników przekazano harmonogram najważniejszych wydarzeń i zaplanowanej organizacji roku akademickiego. Jednym z kluczowym elementów zorganizowanego spotkania było szkolenie w zakresie wykorzystania uczelnianych zasobów informatycznych, które poprowadził mgr Rafał Kostka.
Po spotkaniu zostało przeprowadzone obligatoryjne szkolenie BHP, w trakcie którego studenci zapoznali się z procedurami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zasadami bezpiecznego studiowania. Szkolenie poprowadził mgr Zbigniew Świtkowski.
Wydziałowe Spotkanie Organizacyjne jest cykliczną inicjatywą podejmowaną przez Władze Wydziału Nauk Technicznych i Społecznych, mającą na celu efektywną integrację środowiska akademickiego i adaptację jej nowych członków. W roku akademickim 2022/2023 do naszej społeczności dołączyło 126 nowych studentów.

Informacja dla studentów pierwszego roku

W dniu 08.10.2022 r. (sobota) o godzinie 12:15
w budynku WNTiS w auli 6 przy ul. Warszawskiej 52
odbędzie się
SPOTKANIE z dr Renatą Dzik - DZIEKANEM WNTiS w Mławie

Po spotkaniu z Władzami Wydziału odbędą się:
SZKOLENIE W ZAKRESIE BHP – OBOWIĄZKOWE !!!

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Baltic Hub 2022 - Niezwykła inicjatywa studentów Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Logistyki

Od szóstego do siódmego czerwca, członkowie kół naukowych funkcjonujących przy Wydziale Nauk Technicznych i Społecznych uczestniczyli w obozie naukowym. Najważniejszym punktem programu było wizyta studyjna w największym terminalu kontenerowym na Morzu Bałtyckim - DCT Gdansk - Baltic Hub.

Czytaj więcej: Baltic Hub 2022 -...

Informacja dla autorów publikacji naukowych

Uprzejmie informujemy o rozpoczęciu budowy bazy bibliograficznej dorobku naukowego pracowników Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie. Będzie ona opracowywana oraz na bieżąco aktualizowana w Bibliotece Uczelnianej, zaś udostępniana w Internecie przy użyciu systemu Expertus® WWW, opracowanego przez firmę Splendor® Systemy Informacyjne.

Dane o publikacjach wprowadzonych do Systemu będą również przekazywane do Polskiej Bibliografii Naukowej (PBN), będącej częścią Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on.

Procedurę rejestrowania publikacji naukowych pracowników Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie określa Zarządzenie nr 34/2022 Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie z dnia 11 maja 2022 roku wraz z załącznikami.

Publikacje w terminie 30 dni od dnia ukazania się prosimy dostarczyć do Biblioteki Uczelnianej osobiście lub drogą elektroniczną w formie:
• oryginału publikacji lub,
• kserokopii, skanu lub,
• adresu internetowego publikacji, jeśli ukazała się wyłącznie w wersji elektronicznej

wraz z oświadczeniami:
- „Publikacje – Oświadczenie Informacyjne – artykuł w czasopiśmie” - Załącznik nr 1 do Zarządzenia
- „Publikacje – Oświadczenie Informacyjne – monografia, rozdział w monografii/książka, rozdział w książce - Załącznik nr 2 do Zarządzenia

Oryginały materiałów zjazdowych oraz innych publikacji książkowych należy dostarczać do Biblioteki w celu opracowania. Po opracowaniu materiały oryginalne zostaną zwrócone autorom. Niedostarczenie publikacji w odpowiednim czasie spowoduje nieuwzględnienie ich w algorytmie.

Wszelkich informacji dotyczących bibliografii udziela: mgr Małgorzata Żdanowska. Kontakt w godzinach 8:00-15:00, tel. (23) 673 75 78 wew. 320, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Bazę dorobku naukowego przeglądać można pod adresem: http://expertus.puzim.edu.pl

stopkadol 1110