Wkrótce ruszają zapisy do Uniwersytetu Dziecięcego

UNIWERSYTET DZIECIĘCY

PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W CIECHANOWIE

Uniwersytet Dziecięcy powołany został w celu rozwijania dziecięcej ciekawości i zdolności twórczych, chęci poznawania świata. Jest projektem non-profit, a wszystkie wpłaty (200 zł za rok) od uczestników projektu oraz inne wpływy służą tylko zapewnieniu pokrycia kosztów jego działania.

Zajęcia edukacyjne dla dzieci będą się odbywały w formie warsztatów, prostych ćwiczeń, form zabawowo edukacyjnych z różnych dziedzin nauki oraz innych możliwości kształcenia.
Studentem Uniwersytetu Dziecięcego może zostać dziecko w pierwszej kolejności w wieku od 5 do 8 lat.
W celu rekrutacji dziecka konieczne jest wypełnienie przez rodzica lub prawnego opiekuna zgłoszenia studenta Uniwersytetu Dziecięcego znajdującego się na stronie internetowej Uczelni. Wymagane jest wypełnienie wszystkich pól zgłoszenia, a w szczególności kontaktowego adresu e-mail, na który będzie wysłana informacja o przyjęciu dziecka oraz numeru telefonu kontaktowego.
Liczba miejsc jest ograniczona, w związku z czym kandydaci będą przyjmowani według kolejności składania poprawnie wypełnionych zgłoszeń. Zgłoszenia można składać we wrześniu w pokoju nr 18 Budynku Głównego Uczelni przy ul. Narutowicza 9. Po zakwalifikowaniu dziecka jako studenta z rodzicami/opiekunami będzie podpisana umowa zobowiązująca obie strony do wywiązania się z przyjętych regulaminem zadań.

Zapraszamy

Regulamin Uniwersytetu Dziecięcego PWSZ w Ciechanowie

Formularz zgłoszenia do Uniwersytetu Dziecięcego PWSZ w Ciechanowie