Inauguracja roku akademickiegona Uniwersytecie Dziecięcymw Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiegow Ciechanowie

image028Czwarta inauguracja roku akademickiego na Uniwersytecie Dziecięcym jest już za nami. 19 października 2019 roku ponad 30 studentów w wieku 5-9 lat złożyło uroczyste ślubowanie w obecności JM Rektora prof. dr hab. Leszka Zygnera i Senatu Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie. Z rąk JM Rektora studenci otrzymali indeksy - symbol przynależności do braci studenckiej, od Prorektora dr Grzegorz Koca dostali birety, a Prodziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych mgr Małgorzata Zagroba wręczyła każdemu studentowi „Żaczka” na znak rozpoczętej nauki. Studenci, ich rodzice i opiekunowie oraz zaproszeni goście po wysłuchaniu Gaudeamus igitur uczestniczyli w wykładzie inauguracyjnym wygłoszonym przez dr Daniela Bartosiewicza pt. „Henryk Sienkiewicz – polski noblista”.

Teraz najmłodszych studentów czeka już tylko wspaniała zabawa na wykładach, ćwiczenia, laboratoriach i warsztatach pod okiem doświadczonych wykładowców. Mamy nadzieję, że nasi studenci sami przekonają się, że nauka jest dla wszystkich i może stać się życiowa pasją. Tak jak co roku studenci będą uczestniczyli w zajęciach z różnych dziedzin i dyscyplin. Odbywać się one będą w soboty raz w miesiącu w budynkach uczelni. Tematy zajęć to m.in. „Co dzieje się w szpitalu?”, „Z przyrodą na ty”, „Kodowanie na dywanie z robotem Photonem”, „Chemia w domu”, „Matematyczny zawrót głowy”. Wszystkim życzymy świetnej zabawy!