Jesteś tutaj: HomeAktualnościZajęcia w lutym

Zajęcia w lutym

Grupa 1 - Zajęcia „Mały programista” Prowadzący mgr Aneta Głuszniewska, mgr Barbara Jank wykładowcy PWSZ w Ciechanowie.

Grupa 2 - Zajęcia „ Ach ta chemia” Prowadzący dr Anna Sikorska wykładowca PWSZ w Ciechanowie.

image018

 „Mały programista” to zajęcia, których celem było podejmowanie próby zdefiniowania pojęcia „programowanie”, „kodowanie” oraz zdobycie umiejętności formułowania poleceń wysłanych komputerowi, robotowi oraz podejmowanie próby samodzielnego tworzenia skryptu. Na zajęciach dzieci poznały schematy blokowe oraz programy do Blockly – games Scratch.

Zajęcia „Mały programista” składały się z dwóch części. Jedną część prowadziła mgr Aneta Głuszniewska, drugą prowadzili uczniowie klas matematyczno-informatycznych z I LO w Ciechanowie oraz nauczyciele: Stanisław Szulc (nauczyciel informatyki, konsultant MSCDN) i Marzena Zmysłowska (nauczyciel języka polskiego, dyrektor szkoły).

Część pierwsza

Przebieg zajęć:

1. Powitanie.
2. Przedstawienie Pana B.
3. Zabawy w programowanie na macie.
a) omówienie bloczków do układania schematów,
b) odgadywanie do jakiej litery dojdzie Pan B.
c) próby samodzielnego układania drogi do wskazanej litery.

4. Wyjaśnienie pojęcia programowanie.
a) burza mózgów – Co to jest programowanie?
b) podanie definicji. Programowanie – to porozumiewanie się z komputerem za pomocą instrukcji napisanych w zrozumiałym dla niego języku. Takie instrukcje to programy komputerowe.
c) ustalenie listy urządzeń do jakich pisze się programy.

5. Poznanie gry Blockly Games – samodzielna i indywidualna praca na komputerze
a) Puzzle – wspólne wykonanie zadania.
b) Labirynt: - próba samodzielnego rozwiązania poziomu 1 - wspólne wykonywanie dalszych poziomów.

Część druga

W czasie zajęć studenci Uniwersytetu Dziecięcego, pod merytoryczną opieką nauczycieli i młodzieży z I Liceum Ogólnokształcącego im. Z. Krasińskiego, stawiali pierwsze kroki w trudnej sztuce programowania. Uczyli się kodowania na matach dywanowych, szyfrując obrazki i przedmioty związane z rzeczywistością. Używając do tego celu kolorowych kubeczków. Dzieciom przybliżyliśmy pojęcie symetrii, odbicia lustrzanego, przestrzeni i przekątnych. Zabawy było co niemiara, szczególnie, kiedy z kodu wyłonił się obraz św. Mikołaja, renifera czy choinki. Aby poznać zasady działania robotów dzieci podawały słowne instrukcje, a ich starsi koledzy, wcielając się w postaci robotów, wykonywali kolejne polecenia. W kolejnym zadaniu, wykorzystując grę dydaktyczną Scottie Go oraz tablety, dzieci miały pomóc kosmitom, którzy awaryjnie lądowali na Ziemi, w naprawie statku kosmicznego.

Galeria "Mały programista"


Zajęcia  „Ach ta chemia” odbyły się 9 grudnia 2017 roku i zostały przeprowadzone przez dr inż. Annę Sikorską w pracowni chemicznej na Wydziale Inżynierii i Ekonomii na ul. Narutowicza 9. Spotkanie dla grupy pierwszej trwało 2 godziny dydaktyczne.

W czasie zajęć dzieci uczestniczyły w przeprowadzaniu różnorodnych eksperymentów chemicznych. Pracowały indywidualnie, w grupach lub obserwowały doświadczenia wykonywane przez wykładowcę. Wspólnie z prowadzącym omawiały zaobserwowane zjawiska.

 

Poniżej znajdują się eksperymentów wykonywanych przez dzieci na zajęciach.

Galeria "Ach ta chemia"

stopkadol