Jesteś tutaj: HomeAktualnościRealizacja projektu ?Kompetentni i nowocześni PWSZ w Ciechanowie?

Realizacja projektu ?Kompetentni i nowocześni PWSZ w Ciechanowie?

W miesiącach: maj, czerwiec 2018 r. został przeprowadzony pierwszy etap badania kompetencji, w którym wzięło udział 146 studentów zakwalifikowanych do projektu: „Kompetentni i nowocześni PWSZ w Ciechanowie” przy pierwszym naborze na rok akademicki 2018/2019. Celem pierwszego etapu badania było zakwalifikowanie studentów do udziału w warsztatach interpersonalnych lub analitycznych. Badania prowadzi w formie umowy cywilno - prawnej Specjalista ds. badania kompetencji wyłoniony w trybie zapytania ofertowego. Na podstawie indywidualnych raportów zostały sporządzone listy studentów celem udziału w warsztatach interpersonalnych (78 osób) lub analitycznych (68 osób). Badanie kompetencji odbywało się z poszanowaniem zasad równości szans i niedyskryminacji w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz równości szanskobiet  i mężczyzn.

stopkadol