covid 1 4 biuletyn1  20latwsparcie

Ciechanowska Uczelnia - miejsce przyjazne do studiowania!

Ciechanowska Uczelnia to miejsce przyjazne do studiowania! Doświadczona, wspierająca studentów kadra dydaktyczna, nowoczesne, dobrze wyposażone pracownie, laboratoria, sale dydaktyczne, Dom Studenta, możliwość korzystania z hali sportowej, basenu, siłowni, Klubu Studenta - to wszystko zachęca do studiowania.
Państwa Uczelnia Zawodowa w Ciechanowie to jedyna w naszym regionie uczelnia publiczna oferująca bezpłatne studia stacjonarne. Oferta uczelni obejmuje dwanaście kierunków kształcenia, w tym również studia magisterskie i podyplomowe.
PUZ wspiera ambitnych, młodych ludzi, którym nie brakuje zapału i ciekawości. Studentów osiągających sukcesy naukowe, artystyczne i sportowe Rektor nagradza wysokimi stypendiami. Uczelnia posiada bardzo dobrze rozwinięty system pomocy materialnej pozwalający studiować studentom którzy założyli własne rodziny, studentom z niepełnosprawnościami, jak również studentom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej.
Wszystkim studentom w nowym roku akademickim życzymy zadowolenia z wybranego kierunku studiów i satysfakcji ze zdobywania wiedzy.

Komunikat Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie z dnia 24.11.2021r.

W celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się pandemii Covid-19, Rektor PUZ w Ciechanowie wydał Zarządzenie nr 68/2021 z dnia 01 października 2021 roku w sprawie: procedur bezpieczeństwa higieniczno-sanitarnego podczas przebywania w pomieszczeniach Uczelni w trakcie pandemii Covid-19, w tym prowadzenia zajęć. We wszystkich  budynkach Uczelni obowiązuje powyższe zarządzenie.

Zapisy Zarządzenia bezwzględnie obowiązują wszystkich pracowników Uczelni i studentów PUZ w Ciechanowie.

W wyniku przeprowadzonej kontroli w dniu 17 listopada 2021 r.  przez PSSE w Ciechanowie oraz przedłożonym protokole pokontrolnym Nr HDOZ-66/92/21 z dnia 24.11.2021r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie wydał doraźne zalecenie:

„W związku z zaobserwowaniem w trakcie kontroli, kilku przypadków osób (studenci, wykładowcy), które nie stosują się do nakazu noszenia maseczek ochronnych, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie nakazuje wzmożenie nadzoru w przedmiotowej sprawie nad osobami przebywającymi na terenie placówki, zgodnie z obowiązującym Zarządzeniem nr 68/2021 Rektora PUZ w Ciechanowie.”

Proszę pracowników Uczelni i studentów o bezwzględne przestrzeganie zapisów Zarządzenia nr 68/2021 z dnia 01 października 2021 roku w sprawie: Procedur bezpieczeństwa higieniczno-sanitarnego podczas przebywania w pomieszczeniach Uczelni w trakcie pandemii Covid-19, w tym prowadzenia zajęć.

Na terenie Uczelni bezwzględne stosowanie maseczek ochronnych oraz przestrzeganie dystansu społecznego.

Informuję, że w związku z zaistniałą sytuacją w najbliższym czasie odbędą się wzmożone kontrole PSSE w budynkach Uczelni na terenie Ciechanowa i Mławy.


REKTOR       
dr inż. Grzegorz Koc

stopkadol 1110