covid 1 4 biuletyn1  20latwsparcie

Ciechanowska Uczelnia - miejsce przyjazne do studiowania!

Ciechanowska Uczelnia to miejsce przyjazne do studiowania! Doświadczona, wspierająca studentów kadra dydaktyczna, nowoczesne, dobrze wyposażone pracownie, laboratoria, sale dydaktyczne, Dom Studenta, możliwość korzystania z hali sportowej, basenu, siłowni, Klubu Studenta - to wszystko zachęca do studiowania.
Państwa Uczelnia Zawodowa w Ciechanowie to jedyna w naszym regionie uczelnia publiczna oferująca bezpłatne studia stacjonarne. Oferta uczelni obejmuje dwanaście kierunków kształcenia, w tym również studia magisterskie i podyplomowe.
PUZ wspiera ambitnych, młodych ludzi, którym nie brakuje zapału i ciekawości. Studentów osiągających sukcesy naukowe, artystyczne i sportowe Rektor nagradza wysokimi stypendiami. Uczelnia posiada bardzo dobrze rozwinięty system pomocy materialnej pozwalający studiować studentom którzy założyli własne rodziny, studentom z niepełnosprawnościami, jak również studentom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej.
Wszystkim studentom w nowym roku akademickim życzymy zadowolenia z wybranego kierunku studiów i satysfakcji ze zdobywania wiedzy.

KOMUNIKAT

corona 5329436 640Szanowni Państwo,

W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną w kraju oraz wprowadzeniem dodatkowych obostrzeń, bardzo proszę o ograniczenie kontaktów osobistych w miejscu pracy wśród pracowników Uczelni do niezbędnego minimum. Jednocześnie przypominam, że w dalszym ciągu obowiązują Zarządzenia Rektora:

- Zarządzenie nr 78/2020 Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie z dnia 9 września 2020 r. w sprawie: organizacji zajęć dydaktycznych, w tym kształcenia na odległość.

- Zarządzenie Nr 85/2020 Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie z dnia 25 września 2020 r. w sprawie: wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa podczas uczestniczenia w zajęciach w budynkach uczelni w okresie trwania pandemii COVID-19.

 

Bardzo proszę o rygorystyczne przestrzeganie zasad sanitarno–epidemiologicznych zawartych w ww. Zarządzeniach.

 Starajmy się chronić siebie i innych przed coronawirusem Sars-CoV-2.

Zalecam śledzenie aktualnych komunikatów i stosowanie się do obostrzeń obowiązujących od 15.03.2021 r. w województwie mazowieckim https://www.gov.pl/koronawirus-zasady-mazowieckie oraz zasad bezpieczeństwa planowanych w całym kraju od 20.03.2021r. https://www.gov.pl/zasady-bezpieczenstwa-od20-marca https://www.gov.pl/web/koronawirus/od-20-marca-w-calej-polsce-obowiazuja-rozszerzone-zasady-bezpieczenstwa

                                                                                                                                     R E K T O R

                                                                                                                             dr inż. Grzegorz Koc

stopkadol 1110