Edytuj nagłówek
Aktualności

Spotkanie założycielskie Akademickiego Związku Sportowego odbyło się 26 lipca 2023 r. Uczestniczyło w nim blisko trzydziestu studentów i pracowników. Rektor dr inż. Grzegorz Koc przedstawił wiosek i wyraził swoje poparcie dla tej inicjatywy. Zatwierdzony wniosek zostanie przekazany do Zarządu Głównego Akademickiego Związku Sportowego w Warszawie, w strukturach którego będzie działał Klub Uczelniany AZS.

Projekt regulaminu i koncepcję działania KU AZS zaprezentował dr Sławomir Gromadzki, kierownik Zakładu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, jednocześnie czynny sportowiec (zeszłoroczny Mistrz Polski w karate combat). Pełnomocnik rektora ds. sportu Mirosław Boniakowski przedstawił propozycję powołania sekcji: szachów i brydża sportowego, sztuk walki, strzelectwa oraz lekkoatletyki. Oferta ta będzie rozszerzana w zależności od zainteresowania studentów i pracowników. Z kolei o aspektach prozdrowotnych – zarówno w kontekście korzyści osobistych, jak i zdrowia publicznego – wynikających z aktywizowania społeczności akademickiej w zakresie rekreacji i sportu mówiła dr Ewa Wiśniewska – dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych. Studenci Paulina Zbirowska (przewodnicząca Samorządu Studentów) oraz Andrzej Bałdyga podkreślali swoje zainteresowanie inicjatywą i chęć aktywowania różnych sekcji sportowych, a także wskazywali na potencjał współpracy AZS z WOT w zakresie sportu wyczynowego. „Mam nadzieję, że AZS będzie dodatkowym atutem naszej uczelni, sprzyjającym jej rozwojowi” – powiedział na zakończenie spotkania kanclerz Piotr Wójcik.