covid 1 4 informator23 24 baner  20latwsparcie

Rada do spraw Bezpieczeństwa i Obronności Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP

image0222 maja w Pałacu Prezydenckim odbyło się posiedzenie Rady do spraw Bezpieczeństwa i Obronności Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP, poświęcone prezentacji autorskiego projektu dr. inż. Sławomira Gromadzkiego i prof. dr. hab. Jarosława Gryza pt. „Retencja i ochrona zasobów wody w systemie zarządzania kryzysowego Polski”. Projekt ten jest brany pod uwagę jako rozwiązanie strategiczne dla państwa. Rektor PUZIM dr inż. Grzegorz Koc podkreślił zaangażowanie uczelni w rozwój omawianej koncepcji oraz dobrą współpracę z samorządami terytorialnymi zainteresowanymi zagadnieniem retencji wody.

W posiedzeniu rady pod przewodnictwem prof. Andrzeja Zybertowicza udział wzięli m.in.:

 

 • Piotr Ćwik, zastępca szefa Kancelarii Prezydenta RP,
 • gen. dyw. Dariusz Łukowski, zastępca szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego,
 • gen. bryg. dr hab. Mariusz Fryc, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, zastępca dyrektora Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi,
 • gen. dyw. (rez.) dr Roman Polko, członek Rady,
 • Tomasz Zdzikot, prezes Zarządu KGHM Polska Miedź,
 • dr inż. Grzegorz Koc, rektor Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie,
 • dr inż. Sławomir Gromadzki, kierownik Zakładu Bezpieczeństwa Wewnętrznego PUZIM, 
 • gen. bryg. prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak, rektor Wojskowej Akademii Technicznej,
 • prof. dr hab. Tomasz Okruszko, prorektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego,
 • prof. dr hab. Jarosław Gryz, prorektor Akademii Sztuki Wojennej,
 • Izabela Albrycht – Akademia Górniczo-Hutnicza.

stopkadol 1110