covid 1 4 biuletyn1  20latwsparcie

Międzynarodowy projekt badawczy PKP S.A. z udziałem naszej Uczelni

 

18 stycznia 2023 roku w siedzibie PKP S.A. w Warszawie odbyło się spotkanie inaugurujące udział ekosystemu badawczo-rozwojowego zbudowanego przez PKP S.A. w 4 projektach flagowych Partnerstwa Europe’s Rail JU. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele 17 podmiotów uczestniczących w ekosystemie a także centralnej administracji rządowej. Państwową Uczelnię Zawodową im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie reprezentowali Dziekan Wydziału Nauk Technicznych i Społecznych dr Renata Dzik oraz dr Stanisław Ejdys.

Głównym celem spotkania było podsumowanie etapu przygotowawczego do udziału w Partnerstwie Europe's Rail JU, które jest realizowane w ramach programu ramowego Horyzont Europe. Rezultaty programu, będą wykorzystywane w przyszłości do unowocześnienia i rozwoju polskiej kolei.
W ramach programu można otrzymać dofinansowanie zarówno na innowacje technologiczne, jak i nietechnologiczne – społeczne czy usługowe, które wiążą się z tzw. innowacją przełomową oraz jednocześnie wykazują wysoki potencjał wdrożenia rynkowego.

stopkadol 1110