Podpisano umowę pomiędzy PUZ a PKP !

Utworzono: poniedziałek, 25, kwiecień 2022

DSC 4256W czwartek 21 kwietnia 2022 r. podpisano porozumienie o współpracy i organizacji praktyk studenckich pomiędzy Państwową Uczelnią Zawodową im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie a Polskimi Kolejami Państwowymi Spółką Akcyjną.

W uroczystości wziął udział Maciej Małecki – poseł ziemi płocko-ciechanowskiej, a zarazem Wiceminister Aktywów Państwowych, czyli resortu wykonującego w stosunku do PKP S.A. funkcje właścicielskie.

PKP S.A. reprezentowali: dr Rafał Zgorzelski - członek Zarządu ds. Strategii i Logistyki, Filip Chrzanowski - pełnomocnik Zarządu ds. Strategii i Projektów Rozwojowych oraz Damian Paczkowski – zastępca dyrektora Biura Logistyki. Z kolei z ramienia PUZ w spotkaniu uczestniczyli: rektor dr inż. Grzegorz Koc, kanclerz Piotr Wójcik, Mirosław Koźlakiewicz – Przewodniczący Rady Uczelni, dr Renata Dzik - Dziekan Wydziału Nauk Technicznych i Społecznych, dr Andrzej Lasota - Kierownik Zakładu Logistyki i dr Rafał Panfil – Kierownik Zakładu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Organizacja praktyk studenckich oraz wykorzystani kadry naukowej i bazy dydaktycznej do badań potrzebnych do rozwoju PKP to najważniejsze elementy podpisanej umowy. Obie strony, a także minister Maciej Małecki, podkreślały korzyści dla uczelni, PKP a także miasta Ciechanów, które przyniesie podpisane porozumienie.