covid 1 4 biuletyn1  20latwsparcie

Ciechanowska Uczelnia - miejsce przyjazne do studiowania!

Ciechanowska Uczelnia to miejsce przyjazne do studiowania! Doświadczona, wspierająca studentów kadra dydaktyczna, nowoczesne, dobrze wyposażone pracownie, laboratoria, sale dydaktyczne, Dom Studenta, możliwość korzystania z hali sportowej, basenu, siłowni, Klubu Studenta - to wszystko zachęca do studiowania.
Państwa Uczelnia Zawodowa w Ciechanowie to jedyna w naszym regionie uczelnia publiczna oferująca bezpłatne studia stacjonarne. Oferta uczelni obejmuje dwanaście kierunków kształcenia, w tym również studia magisterskie i podyplomowe.
PUZ wspiera ambitnych, młodych ludzi, którym nie brakuje zapału i ciekawości. Studentów osiągających sukcesy naukowe, artystyczne i sportowe Rektor nagradza wysokimi stypendiami. Uczelnia posiada bardzo dobrze rozwinięty system pomocy materialnej pozwalający studiować studentom którzy założyli własne rodziny, studentom z niepełnosprawnościami, jak również studentom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej.
Wszystkim studentom w nowym roku akademickim życzymy zadowolenia z wybranego kierunku studiów i satysfakcji ze zdobywania wiedzy.

Producent oprogramowania w Ciechanowie (T4B sp. z o.o. Oddział w Ciechanowie) na zajęciach w PUZ im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie

5 DSC 0290Stało się tradycją, że na zajęcia dla studentów kierunku Informatyka, w ramach przedmiotu „Przygotowanie do Praktyki Zawodowej”, zapraszani są przedstawiciele otoczenia społeczno – gospodarczego, by prezentować potencjalne miejsca odbywania praktyk zawodowych lub przyszłej pracy.

W dniu 11 października 2021 roku, po rocznej przerwie spowodowanej pandemią COVID-19, pięcioosobowy zespół firmy T4B pod przewodnictwem Dyrektora Pionu Systemów Teleinformatycznych, Pana Piotra Naszkowskiego, spotkał się ze studentami III Roku Informatyki, by zaprezentować swoją działalność. T4B GROUP -Technologie jutra dostępne już dziś swoją działalnością obejmuje takie branże jak: informatyka, telekomunikacja, teletechnika, automatyka budynkowa, energetyka zawodowa, gospodarka odpadami i technologia inżynierii środowiska.

Pan Daniel Szczepański - Kierownik Zespołu Programistów, Pan Grzegorz Karolewski - Koordynator Zespołu Programistów – to nasi absolwenci do których wkrótce dołączy Pan Marcin Brzeziński. Pan Rafał Konopka - kierownik Działu, nie był wcześniej związany z naszą Uczelnią.

W wakacje 2021 roku, 2 studentów i 1 studentka III Roku kierunku Informatyka, odbywali praktyki zawodowe w firmie T4B – wszystkie trzy osoby po praktyce otrzymały propozycje pracy i z niej skorzystały.

W roku akademickim 2021/2022 w semestrze letnim, studenci obecnego III Roku Informatyki, rozpoczną sześciomiesięczne praktyki zawodowe, które realizowane będą, zgodnie z wolą Pracodawców z otoczenia społeczno – gospodarczego, na 6 i 7 semestrze studiów, czyli na III i IV Roku studiów.

W spotkaniu ze strony Uczelni uczestniczyła Kierownik Zakładu Informatyki - Pani Magdalena Stefańska, Doradca Zawodowy z Uczelnianego Biura Karier– Pani Anita Moczulak oraz Wykładowca prowadzący zajęcia i Opiekun Praktyk Zawodowych na kierunku Informatyka – Pani Barbara Jank.

 

stopkadol 1110